1404. 5. juni. Westminster


Kong Henrik 4. af England opfordrer Konrad v. Jungingen, højmester for den tyske orden, til at bifalde en gensidig ophævelse af forbudet mod handelssamkvem mellem deres lande og beder ham særligt at tage de englændere, der besøger Skåne, under sin særlige beskyttelse.

Udtog efter Hans. UB.:

Tekst

Henricus, dei gratia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie, nobili ac potenti sacre religionis uiro fratri Conradode Iungingen, ordinis beate Marie Theotonicorummagistro generali, amico nostro carissimo, salutem et antique dilectionis et sinceritatis continuum incrementum. ♦ ..... ♦ Et ut in specie mercatores et ligei nostri ad Scone partes pro allecibus et aliis piscibus inibi prouidendis liberius transire ibidem morari et ad propria ualeant securius remeare ipsos nostros mercatores et ligeos ob nostre considerationis intuitum habere uelitis, quesimus, specialiter recommissos, eosdem, si necesse fuerit sub uestre defensionis clipeo salubriter protegendo, prout uice uersa uestratibus in casu consimili uolueritis nos facturos. ♦ ..... ♦ Datum sub priuato sigillo nostro apud palatium nostrum Westmonasterii quinto die iunii anno regni nostri quinto. ♦ .....

Oversættelse

Henrik, af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre over Irland, til den velbyrdige og mægtige mand af hellig fromhed Konrad v. Jungingen, højmester for de tyskes sankt Mariaorden, vor kære ven, hilsen og vedvarende forøgelse af gammel kærlighed og oprigtighed..... Og for at vore købmænd og vasaller særligt frit kan drage til landet Skåne for sammesteds at skaffe sig sild og andre fisk, forblive sammesteds og sikkert vende tilbage til deres eget land, beder vi, at I vil have disse vore købmænd og vasaller særligt anbefalet af hensyn til og i betragtning af os, idet I om nødvendigt på frelsebringende måde beskytter dem under Eders forsvars skjold, således som I vil, at vi omvendt skal gøre over for Eders i et lignende tilfælde..... Givet under vort private segl i vort slot Westminster den 5. juni i vort femte regeringsår.