1404. 27. juni. Vadstena


Kong Erik 7. af Pommern giver Rostock samme privilegier, som hans forgængere har givet de øvrige stæder.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Erik myt godes gnaden to Denemarken Sweden Norveghen der Wende vnde Gothen konyng vnde hertich to Pomeran bekennen vnde betůghen openbare in dessem breve dat vmme besůndergher vruntscop vnde leue de wy vnde vnse rike van den van Rostoke ghevůnden hebben vnde wy vnde vnse rike vns noch hyrnamals van en vormoden to bevindende vnde van ghůnst vnde gnade weghene so hebbe wy en sůlcker priůeleye vnde rechticheyt geghunt in vnsen riken to hebbende vnde to netende alse se myt den andern steden van vnsen heren vnde voruaren konyngen in dessen riken van oldinges darinne ghehat vnde ghenoten hebben alle de wile dat wy vnde vnse rike anders nicht wan vrůntschop leůe vnde ghůt van en bevinden alse wy hopen dat wy och anders nicht bevinden ♦ Darvmme bidde wy vnde beden alle vnsen amptlůden vnde vogheden dat gy it myt den van Rostoke also holden vnde doen vnde neten laten in aller mate alse hyr vorscreuen steyt ♦ Vortmer oft de van Rostoke vnde de van der Wismere vnde de van Berghen ienighe schelenge sich vnderlanck hebben so is vns berichtet dat de vppe recht steyt darvmme bliue it och vppe recht staende ♦ Vnde to bekantnisse desser vorscreuen stůcke so hebbe wy vnse secret vor dessen breff ghehenget laten ♦ Datum Wastena anno domini millesimo quadringentesimo quarto sexta feria proxima ante festum beatorum Petri et Pauli apostolorum.

Oversættelse

Vi Erik af Guds nåde konge af Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters konge og hetug af Pommern erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at på grund af særligt venskab og kærlighed, som vi og vort rige har nydt hos dem fra Rostock, og vi og vort rige også i fremtiden formoder at nyde fra dem, og på grund af gunst og nåde har vi forundt dem at have og nyde sådanne privilegier og rettigheder i vort rige, som de sammen med de andre stæder har haft og nydt der fra vore herrer og forfædre, konger i disse riger fra gammel tid, al den stund at vi og vort rige ikke får andet end venskab og kærlighed og godt fra deres side, ligesom vi håber, at det ikke bliver anderledes. Derfor beder vi og byder alle vore embedsmænd og fogeder over for dem fra Rostock at behandle dem og lade dem gøre og nyde på alle måder, som her ovenfor står skrevet. Fremdeles hvis de fra Rostock og de fra Wismar og de fra Bergen har nogen strid indbyrdes, så er det meddelt os, at det skal overgives til en retslig afgørelse, derfor bliver det også overladt til retten, og til vidnesbyrd om disse førnævnte stykker har vi ladet vort segl hænge på dette brev. Givet Vadstena i det Herrens år 1404 fredagen før de salige apostle Peter og Paulus' dag.