1404. 2. august.


Indførselsbrev for Lars Jensen, dekan i Roskilde, på Mosegård.

Tekst efter Aa.

Tekst

Achonis Nicolai armig<e>ri[1] Andreæ Martini proconsulis uillæ Malmoge Iohannis Strangonis et Petri Nicolai wäpnares effter konung Erichz befallning åth decano Roschildensi Laurentio Iohannis gifne införslo breef att possidera Mosegård. ♦ Dat. crastino beati Petri apostoli ad uincula[2] 1404.

1. armig<e>ri] armigri B 29. 2. ad uincula] som är dhen 1 august fortsætter registratoren Westhius.

Oversættelse

Åge Nielsen, væbner, Anders Mortensen, borgmester i Malmø, Jens Strangesen og Peder Nielsen, væbnere, indfører efter kong Eriks befaling dekanen i Roskilde, Lars Jensen, i Mosegård, som han skal besidde. Givet dagen efter apostlen sankt Petrus dag i lænker 1404.