[1404]. 18. november. Jönköping


Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde, beder kong Henrik 4. af England om, at tidspunktet for hans datter Filippas afrejse bliver meddelt så betids, at kong Erik kan afvente hendes ankomst.

Tekst efter A

Tekst

Inuictissime princeps regum preclarissime ♦ Humilima mei recommendacione cum beniuoli famulatus ut teneor promptitudine in domino premissa ad uestre regie magestatis noticiam tenore presencium deduco quod inclitissimus regnorum Dacie Swecie et Norwegie Gottorum Sclauorumque rex Ericus de limitato per uestram celsitudinem tempore pro transmissione nobilissime filie uestre domine Philippe uersus suam presenciam gratanter contentatur in nullo hesitans de hiis que sibi non solum per uiue uestre uocis oraculum michi factum uerum eciam per scripture seriem uestra mandauit regia dignitas apperiri/ ♦ Ordinatum est igitur de ambasiatoribus suis uersus uestre altitudinis presenciam transituris sic eciam largiente domino fiat quemadmodum tam in ipsius regis quam ambasiatorum predictorum literis quas presencium offert hac uice baiulus lucide continetur ♦ Preterea princeps nobilissime impetrata michi de tanta presumpcione mea uestre regie dignacionis uenia eidem in quantum audeo fore [censui][censui][1] humilime suplicandum quatinus eadem effectualiter mandare dignetur quod antedicte filie uestre transitus uersus amantissi[mum] filium uestrum predictum dominum regem Ericum in tempore per uestram magnitudinem ad hoc statuto gaudiose ualeat exequcioni demandari ♦ Dignemini/ eciam eidem filio uestro super premisso cum latore presencium quanto cicius fieri potest uestre regalis excellencie per litterarum continenciam exprimere uoluntatem ad finem quod eo amplioribus iocunditate et prouisione in spe certa penitus eius gaudiosum aduentum ualeat expectare/ ♦ Ceterum principum metuendissime aliqua que cartis mancipare non presumo presencium porrectori cui credere non dedignemini uiua uoce commiseram uestre declaranda regie magestati/ quam in sospitate uotiua manu teneat benedictus et gloriosus ille per quem reges regnant ♦ Scriptum in uilla Iunecopensi sub sigillo nostro mensis nouembris die xviii. ♦ Per uestre regie celsitudinis humilimum et deuotum oratorem Pe Lykke archidiaconum Roskildensem.

1. [censui]] her og i det følgende er nogle bogstaver ulæselige p.g.a. affaldet blæk A.

Oversættelse

Uovervindelige fyrste, berømmeligst blandt konger. Med ydmyg anbefaling fra mig og skyldig redebonhed i velvillig tjeneste tilforn i Herren bringer jeg det med dette brevs ordlyd til Eders kongelige majestæts kundskab, at den såre navnkundige konge over rigerne Danmark, Sverige og Norge, de vender og goter, Erik, med tak er tilfreds med det af Eder, høje konge, fastsatte tidspunkt for oversendelsen af Eders såre velbyrdige datter fru Filippa til ham personlig, idet han på ingen måde svæver i uvished angående dette, som I, værdige konge, ikke blot mundtligt over for mig, men også ved brev har befalet skulle åbenbares for ham. Det blev altså forordnet angående hans udsendinge, der skal rejse over til Eders højhed personlig - lad det ligeledes ske således med Guds nåde - således som det klart indeholdes i såvel denne konges såvel som i fornævnte udsendinges breve, som nærværende brevviser denne gang fremfører. Desuden, velbyrdige fyrste, da jeg har opnået Eders tilgivelse, værdige konge, for min så store dristighed, har jeg ment, for så vidt jeg tør, at måtte ydmygt bønfalde Eder om, at Eders fornævnte datters overrejse til Eders fornævnte meget kære søn hr. kong Erik kan blive beordret iværksat på frydefuld vis til det tidspunkt, der er fastsat hertil af Eder, stormægtige konge, I skal ligeledes værdiges over for samme Eders søn at udtrykke Eders vilje så hurtigt som muligt med nærværende brevviser ved indholdet af Eders brev, stormægtige konge, til den ende, at han med desto større glæde og omsorg i et sikkert håb fuldstændigt kan afvente hendes glædelige ankomst. Men, frygtindgydende blandt fyrster, noget, som jeg ikke drister mig til at betro til dokumenter, havde jeg pålagt nærværende brevviser, hvem I ikke skal vægre Eder ved at nære tillid til, mundtligt at erklære over for Eders kongelige majestæt, som Han, den velsignede og strålende, gennem hvem konger styrer, skal bevare i forønsket sundhed. Skrevet i byen Jönköping under vort segl den 18. november. Ved Eders kongelige højheds ydmyge og hengivne supplikant Peder Lykke, ærkedegn i Roskilde.