1405. 10. januar. Fyns landsting


Ridderne Niels Pedersen af Løgismose og præsterne i Dalum, hr. Niels Friis og hr. Niels samt otte verdslige vidimerer på Fyns landsting Albert Andersen af Tovskovs brev af 1391 25. november.

Tekst efter A:

Tekst

Witlik si allen luden dessen breff seen edder horen lesen. dat wi Niels Pederssun van Løffmose Cristiern Friis riddere Niels Friis Nicolaus prester to Dalwm Gotskalk Brokenhusen Pawel Nielssun van Gersskow Ludeke Skinkel van Egeskow/ Robert Pariis van Munckerydh Peter Marswin Hannes Iænssun rathmanne to Odense Magnus Anderssun vnde Henneke Raphane dat bekennen vnde betughen openbare in dessen breue dat wi hebben gheseen vnde høren lesen vp deme lanzthinghe in Vune enen openen breff/ des sønawendes neghest na der hilghen drier køninghe daghe. de was heel vnde wol bewaret mit sinen ingheseghelen vnde de ludde aldus wort van worde alse hiir na screuen steyt ♦ Witlik si allen den luden de dessen bref seen edder høren lesen. dat ich Albert Anderssun van Toueskowe etc. = Dipl. Dan. 4. rk. IV nr. 463 ♦ Dat wi wise vnde rechtferdighe lude den bref hebben gheseen vnde horen lesen mit allen sinen artickelen alse aldus luth vnde aldus inne screuen steyt/ vnde alse wi hiir in desseme breue ghenomet vnde ghescreuen stan so hebbe wi to tuchnisse vnse ingheseghel ghehenghet vor dessen breff de screuen is na godes bort xiiiiᶜ. iar an dem vefthen iare/ des sønawendes neghest na der hilghen drier køninghe daghe.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle folk, (som) ser dette brev eller hører det læse, at vi, Niels Pedersen fra Løgismose, Kristian Friis, riddere, Niels Friis, Niels, præst i Dalum, Godskalk Brokenhus, Povl Nielsen fra Gerskov, Lydeke Skinkel fra Egeskov, Robert Pariis fra Munkeryd, Peder Marsvin, Hannes Jensen, rådmænd i Odense, Mogens Andersen og Henneke Raphane i dette brev åbenbart erkender og bevidner, at vi på landstinget på Fyn lørdagen efter Helligtrekongers dag har set og hørt læse et åbent brev. Det var helt og velbevaret med sine segl, og det lød således fra ord til andet, som herefter står skrevet. Det skal være vitterligt for alle de folk, som ser dette brev eller hører det læse, at jeg Albert Andersen fra Tovskov osv. At vi vise og retfærdige folk har set brevet og hørt det læse med alle dets artikler, som det lyder og står skrevet deri, ligesom vi står nævnt og skrevet i dette brev, til vidnesbyrd derom har vi hængt vore segl på dette brev, der er skrevet efter Guds fødsel 1400 år i det 5. år lørdagen næst efter Helligtrekongers dag.