1405. 24. februar.


Jens Pallesen af Skafterup sælger en gård i Borridsø samt Over-Årup mølle til Niels Mikkelsen Sommer.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus/ Iohannes Palnsson de Skeffthorp/ salutem in domino/ ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me/ exhibitori presencium Nicholao Mikelson dicto Sommer/ quandam curiam in Borys sitam in qua Iohannes Meyær pronunc residet et unum molendinum dictum Ower Atherp møln cum omnibus et singulis suis pertinenciis uidelicet. agris. pratis. siluis. pascuis. humidis et siccis. mobilibus et immobilibus dam et damsband/ pro pleno precio per me ad beneplacitum meum totaliter subleuato/ uendidisse alienasse et scotasse iure perpetuo possidenda unde obligo me et meos heredes predicto Nicolao Sommer et suis heredibus predicta bona uidelicet curiam et molendinum cum suis pertinenciis ut premittitur apropriare et liberare ab impeticione quorumcumque/ ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum cum sigillis. Ione Wyffertson/ Lillæ Mwnk/ Ketilli Magnson/ et Petri Smyt de Wælø presentibus est appensum/ ♦ Datum anno domini. m°. quadringentesimo. quinto die beati Mathie apostoli.

Oversættelse

Jens Pallesen af Skafterup til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg anerkender at jeg til nærværende brevviser Niels Mikkelsen, kaldet Sommer, har solgt og afhændet en vis gård i Borridsø, hvori Jens Meier nu bor, og en mølle, der kaldes Over-Årup mølle, med alle tilliggender hver især, nemlig agre, enge og skove, græsgange, vådt og tørt, rørligt og urørligt, dam og dæmning, samt skødet det med ret at besidde det evigt for fuld betaling, som jeg altsammen har oppebåret til min tilfredshed. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og fri fornævnte Niels Sommer og hans arvinger det fornævnte gods, nemlig gården og møllen med alle deres tilliggender, således som nævnt ovenfor, for tiltale fra hvemsomhelst. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med Jon Viffertsens, Lille Munks, Keld Mogensens og Peder Smed af Vellevs segl. Givet i det Herrens år 1405 på apostlen sankt Mattias' dag.