1405. Omkr. 29.marts. Lübeck


Klaus Limbek erkender at skylde Lars Wulf og Johan Stornhanen ti mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Clawes Lembeke coram libro recognouit se teneri Laurencio Wulf et Iohanni Stornhanen in decem marcis Lubicensibus natiuitate beati Iohannis baptiste proxime futuro persoluendis pro quibus una cum dicto Nicolao Drewes Robelman coniuncta manu fideiussit/ quem eciam ipse Nicolaus in hoc debito promisit penitus indempnem preseruare.

Oversættelse

Klaus Limbek erkendte over for bogen, at han skylder Lars Wulf og Johan Stornhanen ti mark lybsk, at betale førstkommende sankt Johannes Døberens fødselsdag, for hvilke Andreas Robelman sammen med nævnte Klaus stillede sikkerhed med sammenlagte hænder, hvem ligeledes denne Klaus lovede fuldstændigt at holde skadesløs for denne gæld.