[1405]. 7. april.


Rådmændene i staden Lübeck sender de preussiske stæder en afskrift af dronning Margretes brev af 30. marts med anmodning om hurtigt svar, hvis de har noget at fremføre.

Tekst efter Aa

Tekst

Post salutacionem ♦ Leuen vrunde alse iuwe sendeboden iw wol mogen berichtet hebben wo de stede hir nelkest vorgaddert der vrowen koninginnen to Denemarken screuen vnde eenen dage den se geramet hadden tuschen eer vnde dem hern homeistere to holdende to Schonøre vp pinxten negest komende des heft se dar vpp wedder gescreuen alse desse beslotene copie[a] inholt vnde weret dat iw wes dar ane schelede dat scriuet vns wedder sunder togheringe etcetera ♦ Gescreuen vnder vnsem secret des dinxedages na Iudica.

Consules ciuitatis Lubicensis.

a. copie] cf. nr. 60.

Oversættelse

Efter hilsenen. Kære venner, som Eders sendebude visselig nylig må have berettet for Eder, har stæderne, der nylig var samlet her, skrevet til fru dronningen af Danmark, og et møde, som de havde aftalt at holde mellem hende og hr. højmesteren i Skanør til næste pinse, derom har de igen skrevet, som denne lukkede kopi indeholder, og skulle det ske, at I manglede noget deraf, skriv tilbage til os uden tøven osv. Skrevet under vort sekret tirsdag efter Judica. Rådmændene i staden Lübeck.