1405. 8. april.


1405. 8. april, APD VII 205 nr. 5615, vedrører værneherrer for præsten i Gingst, Roskildensis diocesis, og udelades i Dipl. Dan. som vedrørende interne forhold på Rügen.