1405. 9. april. Middelsom herredsting


Tingsvidne af Middelsom herredsting om, at Margrete Jensdatter og hendes svigersønner Jakob Jernviller og Niels Madsen godkender alle forhandlinger mellem hr. Jens Nielsen af Aunsbjerg, ridder, og Jens Brandsen samt sidstnævnte pantsættelser til førstnævnte.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Thrugillus sacerdos et commendator domus beati Iohannis Wibergensis. Iohannes Pabæ Nicholaus Thothersøn. Iohannes Thordsøn. Ionas Iensøn de Beringh. Laurencius Wormsøn. Sueno Nielsøn et Iohannes Skorthy salutem in domino sempiternam ♦ Notum facimus uniuersis presentibus et futuris quod sub anno domini m° cccc° quinto feria quinta proxima ante dominicam palmarum in placito Mæthelsumheret nos presentes fuisse et audiuisse quod quedam Margareta Iensdater soror Iohannis Brandsøn de Vlstrup et generi sui uidelicet Iacobus Iernwillær et Nicholaus Matissøn non inuite set uoluntarie. eodem placito dixerunt et recognouerunt se ratas et gratas libenter uelle habere pariter et tenere omnes placitaciones inter dominum Iohannem Nielsøn de Awenzbergh militem et predictum Iohannem Brandsøn factas uidelicet inpigneraciones bonorum eiusdem Iohannis Brandsøn ubilibet sitorum. ac eciam resignaciones litterarum ipsi domin<o>[1] Iohanni Nielsøn per eundem Iohannem Brandsøn commendatas cum omnibus pertinenciis predictorum bonorum unanimiter confirmabant. ♦ Prout presentes fuimus uidimus et audiuimus protestamur in uerbo ueritatis ♦ In cuius rei testimonium sigilla nostra duximus apponenda ♦ Datum anno die et loco ut supradictis.

1. domin<o>] domini A, Aa. .

Oversættelse

Troels, præst og forstander for Johanniterordenens hus i Viborg, Jens Pave, Niels Thodersen, Jens Thorsen, Jonas Jensen til Bering, Lars Wormsen, Svend Nielsen og Jens Skorthy evig hilsen i Herren. Vi gør vitterligt for alle nulevende og tilkommende, at vi i det Herrens år 1405 på fredagen nærmest før palmesøndag har været tilstede på Middelsom herredsting og har hørt, at en vis Margrete Jensdatter, søster til Jens Brandsen til Ulstrup og hendes svigersønner Jakob Jernviller og Niels Madsen ikke uvilligt, men frivilligt på samme ting har erklæret og erkendt, at de gerne ønskede at have og ligeledes holde gode og gyldige alle forhandlinger, som er blevet foretaget mellem hr. Jens Nielsen til Aunsbjerg, ridder, og fornævnte Jens Brandsen, nemlig pantsættelsen af alt samme Jens Brandsens gods, hvor det end er beliggende, og de bekræftede endvidere enstemmigt afståelsen af de breve, som af samme Jens Brandsen blev overdraget til samme hr. Jens Nielsen med alle det førnævnte gods' tilliggender. Vi erklærer i sandhed, at vi har været til stede og har set og hørt (dette). Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge under. Givet år, dag og sted som ovenfor nævnt.