1405. 1. maj. Gottorp


Hillegund van Utzen kvitterer hertuginde Elisabeth af Slesvig for betalingen af 100 mark af de 200 mark, som hertug Gerhard havde forpligtet sig til at betale Hillegund og hendes datter.

Tekst efter A

Tekst

Ik vor Hillegund van Vtzen bekenne vnde betughe openbar an desme breue vor alle swemen dat de hogheborne fforstinne vnde vrowe vrowe Elizabeth hertoghinne tů Sleswik myn gnedighe vrowe my hundert mark tu myner noghe vnde tu danke wol betalet vnde bered heft an den twen hundert marken de myn here hertich Gherard zeligher dechtnisse my vnde myner dochter ghaff louede vorborghede vnde bezeghelde ap sunte Mortens dach neghest vorgan tu betalende vnde ik myn dochter vnde vnse eruen laten vnse gnedighen vrowen vorscreuen vnde ere eruen vnde de borghen de dar vore louet hebben der hundert mark quid ledich vnde los vnde hebbe des tu tughe myn inghezeghel henghen laten an dessen breff de gheuen is tu Gottorpe na godes bord verteynhundert iar dar na an dem veften iare an sunte Woltbor[r]ghe[1] daghe der hilghen iunkvrowen.

1. Woltbor[r]ghe] hul i perg. A.

Oversættelse

Jeg, fru Hillegund van Utzen, erkender og bevidner åbenbart i dette brev for alle og enhver, at den højbårne fyrstinde og frue, fru Elisabeth, hertuginde af Slesvig, min nådige frue, til min fulde tilfredshed har betalt og udredet til mig 100 mark af de 200 mark, som min herre hertug Gerhard i salig ihukommelse gav, lovede, garanterede og beseglede at betale til mig og min datter på sidst forgangne sankt Mortens dag, og jeg, min datter og vore arvinger lader vor førnævnte nådige frue og hendes arvinger og kautionister, som tidligere har borget, kvit, ledig og fri og har til vidnesbyrd derom ladet mit segl hænge på dette brev, som er givet i Gottorp efter Guds fødsel 1400 år, derefter i det 5. år på den hellige jomfru sankt Valborgs dag.