1405. Omkring 17. maj. Lübeck


Johan v. Springe erkender, at han af Lutgard, enke efter magister Gerhard Saas, har modtaget et åbent brev af den afdøde biskop Tetze af Odense om en pengesum, som han tidligere skyldte denne.

Tekst efter A

Tekst

Iohannes vamme Springe coram libro recognouit se a Lutgardi relicta magistri Gherardi Saas accepisse litteram quandam apertam ut asseritur domini Tetzonis de Butbusch pridem episcopi Ottoniensis loquentem super quadam pecunie summa in quo predictus Iohannes dicto domino episcopo tenebatur iam soluta unde Conradus Zemelow et Petrus Tymmerman promiserunt se pro illa uelle stare quod predicta Lutgardis et sui heredes ab heredibus predicti domini episcopi nullam penitus propter hanc litteram deberent alteram monicionem suscitare.

Oversættelse

Johan v. Springe erkendte over for bogen, at han af Lutgard, enke efter magister Gerhard Saas, har modtaget et åbent brev, som det forsikres, at hr. Tetze Podebusk, fordum biskop af Odense, der taler om en sum penge, som fornævnte Johan skyldte nævnte hr. biskop, men som nu er betalt, hvorfor Konrad Semelow og Peder Timmerman lovede, at de ville stå inde derfor, at fornævnte Lutgard og hendes arvinger overhovedet ikke skulle rejse nogen anden påmindelse over for fornævnte herre biskops arvinger på grund af dette brev.