1405. 15. juni.


Kristian Pedersen i Lønne erkender at have alt gods i Lønne, Arnagær og Hovstrup i pant af Thomas Pedersen for 30 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Cristiernus Petri in Lynwi salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me habere in pignus pro triginta marchis Lubicensibus bone monete currentis et datiue omnia bona uidelicet terras et prata in campis Lymwi Arnagær Huxstorp et alibi ubilibet situata de latore[1] presencium Thoma Petri qu<e>[2] bona sibi Thome et suis heredibus dum per ipsos redimantur ut patet in litteris[a] suis mihi super his datis obligo me et heredes meos plenarie restituere et ab impeticione iusta quorumcumque liberare et disbrigare ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum uidelicet. Iohannis Esgeri sacerdotis Olaui Thome Nicholai Thome armigerorum. et Tøstonis Esgison presentibus est appensum ♦ Datum anno domini. mo. cdo. quinto ipso die sanctorum Viti et Modesti martyrum.

1. latore] rettet fra latori A. 2. qu<e>] qua A.
a. litteris] kendes ikke.

Oversættelse

Kristian Pedersen i Lønne til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, nulevende og fremtidige, skal vide, at jeg erkender, at jeg af nærværende brevviser Thomas Pedersen, har taget i pant for 30 mark lybsk i god og gængs mønt alt gods, nemlig jorder og enge på Lønne, Arnager og Hovstrup marker og hvor som helst andetsteds, hvilket gods jeg forpligter mig og mine arvinger til fuldt ud at tilbagegive ham, Thomas, og hans arvinger, når det indløses af dem, således som det fremgår af det brev, han har givet mig derom, og at fri og frigøre det fra lovligt krav fra hvem som helst. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Jens Esgesen, præst, Oluf Thomsen, Niels Thomsen, væbnere, og Toste Esgesen, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1405 på selve martyrerne sankt Vitus' og sankt Modestus' dag.