1405. 29. juli.


1405. 29. juli, Reg. Dan. *3959, også registreret Rep. nr. 4700, Werner Hoop, borger i Lübeck, kvitterer Jöns Finsson, foged i Dalarne, for 4400 mark svensk på dronning Margretes vegne, vedrører interne svenske forhold og udelades derfor i Dipl. Dan.