1405. 9. september. Roskilde


Peder Nielsen af Vollerup, væbner, kvitterer Sofie Klausdatter, abbedisse i Roskilde sankt Clara kloster, og søstrene sammesteds for ethvert krav fra den tid, da han var forstander.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus Nicholai de Waldorp armiger salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi tam presentes quam futuri quod pro tempore quo sororum sancte Clare Roskildis extiti procurator pro omnibus que pro ipsis erogaui et expendi predictas [domina]s sororem Sophiam Clawesæ doter abbatissam ceterasque sorores ibidem ab omni imp[eti]cione per me uel per meos heredes dimitto liberas penitus et quittatas per presentes. cum [mic]h[i] per ipsas sorores secundum meum uelle [s]it in omnibus satisfactum. ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus est appensum. ♦ Datum Roskildis anno domini. m°. cd°.v°. crastino natiuitatis beate uirginis gloriose.

Oversættelse

Peder Nielsen af Vollerup, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle, såvel nulevende som fremtidige, skal vide, at for den tid, jeg har været forstander for søstrene i sankt Clara i Roskilde, erklærer jeg med dette brev førnævnte fruer søster Sofie Klausdatter, abbedisse, og de øvrige søstre sammesteds fri og ganske kvit at være for ethvert krav fra min eller mine arvingers side, idet samme søstre har fyldestgjort mig i alt efter mit ønske. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev. Givet i Roskilde i det Herrens år 1405 dagen efter den glorværdige hellige jomfrus fødselsdag.