1405. 15. september. Lund


Ærkebiskop Jakob af Lund erklærer, at hr. Jens Pedersen, kantor og værge for domkirken i Lund, har afhændet en gård i sankt Botulfs sogn tilhørende bygningsfonden til Harald Guldsmed, borger i Lund.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Iacobus dei gracia archiepiscopus Lundensis Suecie primas et apostolice sedis legatus salutem in domino ♦

Constare uolumus uniuersis presentibus et futuris quod sub anno domini mcdquinto octaua natiuitatis beate uirginis Lundis coram nobis personaliter constitutus discretus uir dominus Iohannes Petri cantor et tutor ecclesie Lundensis ex consensu nostro. latori presencium Araldo Gulsmith ciui Lundensi unam curiam fabrice ecclesie Lundensis adiacentem in parrochia. beati Botulphi. ad orientem partem maccellorum Lundis ex parte aquilonari platee sitam cum suis attinenciis uendidit alienauit scotauit et ad manus assignauit iure perpetuo possidenda recognoscens se plenum et sufficiens precium pro dicta curia a predicto Araldo subleuasse ita quod in toto ex parte ecclesie reddidit se contentum obligans se et suos successores ecclesie Lundensis tutores ad appropriandum deliberandum et disbrigandum dicto Araldo et suis heredibus dictam curiam ab impeticione quorumcunque ♦ Insuper superueniens dominus Petrus Dwæ canonicus et una cum dicto domino Iohanne Petri dicte Lundensis ecclesie tutor ex consensu nostro huiusmodi uendicioni alienacioni et scotacioni consensit et in premissis reddidit se contentum. ♦

In cuius rei testimonium secretum nostrum una cum sigillis predictorum dominorum Iohannis Petri. et Petri Dwæ. presentibus est appensum ♦

Datum anno die et loco supradictis\

Oversættelse

Jakob, af Guds nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og det apostoliske sædes legat, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud.

Vi vil, at det skal stå fast for alle, nulevende og tilkommende, at i det Herrens år 1405 på ottendedagen efter den hellige jomfrus fødselsdag mødte personligt for os i Lund den gode mand hr. Jens Pedersen, kantor og værge for kirken i Lund, og solgte, afhændede, skødede og overgav med vort samtykke til nærværende brevfører Harald Guldsmed, borger i Lund, en gård, der ligger til Lundekirkens bygningsfond, i sankt Botulphus' sogn øst for Lunds kødtorv og nord for gaden, med alle dens tilliggender at besidde med evig ret, idet han anerkender at have oppebåret den fulde og tilstrækkelige betaling for nævnte gård af førnævnte Harald, således at han har erklæret sig helt tilfreds på kirkens vegne. Han forpligter sig og sine efterfølgere som Lundekirkens værger til at hjemle nævnte Harald og hans arvinger nævnte gård og at fri og frigøre den fra krav fra hvilke som helst. Ydermere er hr. Peder Due, kannik, trådt til og har sammen med nævnte hr. Jens Pedersen, nævnte Lundekirkes værge, med vor billigelse billiget dette salg, denne afhændelse og skødning og erklæret sig tilfreds med ovennævnte.

Til vidnesbyrd herom er vort sekret tillige med de førnævnte herrers Jens Pedersens og Peder Dues segl hængt under dette brev.

Givet ovennævnt år, dag og sted.