1405. 17. oktober.


Evert Moltke af Helsinge, væbner, erkender for livstid at have lejet Roskilde sankt Agnete klosters gods i Rye, Ulstrup og Gørlev.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus/ Effrardus Møltikæ de Helsingæ armiger/ salutem in domino/ ♦ Notum facio uniuersis me ex religiosis uirginibus monialibus claustri beate Agnetis Roskildis omnia bona sua infrascripta uidelicet tres curias uillicales in Ryghæ duas curias in Vlstorp et unam curiam in Gertheløuæ in Løwæheret cum omnibus et singulis dictorum bonorum pertinenciis ad dies meos conductiue accepisse cum condicionibus infrascriptis ♦ Primo quod ego Efrardus predicto claustro tempestiue infra festum quarte diei pasche sedecim pund anone[1] bone et datiue dimidium in ordeum et dimidium in siliginem Roskildis soluam expedite ♦ Item quod ego Efrardus prefata bona bene edificata cum familia et in bono statu teneam nec alicui alteri potenti ipsa bona sine consensu et uoluntate earundem monialium dimittam ♦ Item quod me Effrardo de medio sublato prefata bona bene edificata cum familiis et pertinenciis suis predictis ad dictum claustrum reclamacione quorumcumque aliqualiter non obstante liber reuertantur ♦ In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium dominorum uidelicet Cristerni prepositi Roskildensis et domini Iohannis Hemmingi sacriste ibidem presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cd° quinto in profesto sancti Luce ewangeliste.

1. anone] = annone .

Oversættelse

Evert Moltke af Helsinge, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Jeg gør vitterligt for alle, at jeg af de fromme jomfruer, nonnerne i sankt Agnete kloster i Roskilde, har forpagtet alt deres nedenfornævnte gods, nemlig 3 brydegårde i Rye, 2 gårde i Ulstrup og en gård i Gjørlev i Løve herred med nævnte gods' tilliggender, alle som eet hvert og eet, så længe jeg lever, på nedenfornævnte betingelser. For det første at jeg Evert til fornævnte kloster i rette tid inden 4. dag i påsken ufortøvet betaler 16 pund korn, godt og gængs, halvdelen i byg og halvdelen i rug. Fremdeles at jeg Evert holder fornævnte gods vel bebygget med undergivne og i god stand, og at jeg ikke uden nonnernes samtykke og billigelse forlader godset til nogen anden mægtig person. Fremdeles at fornævnte gods, når jeg er død, vel bebygget med husstande og med dets fornævnte tilliggender, frit vender tilbage til nævnte kloster, uden at protest fra hvilken som helst side på nogen måde skal være til hinder derfor. Til vidnesbyrd herom er mit segl tillige med seglene tilhørende de hæderlige mænd, nemlig hr. Kristian, provst i Roskilde, og hr. Jens Hemmingsen, sakristan sammesteds, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1405 dagen før evangelisten sankt Lucas' dag.