1405. 20. oktober. Viterbo


Pave Innocens 7. pålægger alle gejstlige myndigheder i rigerne Danmark, Sverige og Norge at udrede 6 kammerfloriner om dagen til nu nuntius ærkebiskop Nicolaus af Manfredonias og hans ledsageres underhold, mens de opholder sig i nævnte riger Danmark, Sverige og Norge.

Tekst efter nil

Tekst

Pave Innocens 7. pålægger alle gejstlige myndigheder per regna Dacie Swecie et Norwegie constitutis at udrede 6 kammerfloriner om dagen til ærkebiskop Nicolaus af Manfredonias og hans ledsageres underhold, mens de opholder sig in dictis Dacie Swecie et Norwegie regnis som pavens nuntius.

Oversættelse

Pave Innocens 7. pålægger alle gejstlige myndigheder i rigerne Danmark, Sverige og Norge at udrede 6 kammerfloriner om dagen til nu nuntius ærkebiskop Nicolaus af Manfredonias og hans ledsageres underhold, mens de opholder sig i nævnte riger Danmark, Sverige og Norge som pavens nuntius.