1405. 25. november. Flensborg


Fire riddere, en væbner, samt borgmestre fra Lübeck, Hamburg, Rostock og Stralsund meddeler højmesteren for den tyske orden, at kong Albrecht, hertug af Mecklenburg, har sluttet overenskomst med dronning Margrete om Gotland.

Tekst efter Aa:

Tekst

Erwerdighe here her homester des dudeschen ordens to Prussen leue ghunner ♦ Wy Otte Vereggede. Vicke Bere Hinrik Kulebus Mathias Axekowe riddere Hinrik Quiczowe knape Hinrik Westhoff borghermeyster vnde Reyner van Caluen radmanne to Lubeke Meynerd Buxtehude borghermeister to Hamborch Iohan van der Aa borghermeister to Rosteke Wulf Wulflam borghermeister to dem Sunde vnde Hermen Meyer borghermeister to der Wysmar enbeden iuwer herlicheit vnsen denst mit begheringe alles guden vnde begheren iuwer herlicheyt to wetende dat wi vnde vele andre also heren biscope riddere vnde knechte dar an vnde ouer ghewesen hebben vnde vns witlyk is dat de hochgheborne vørste koning Albrecht hertoghe to Mekelenborch vnde greue to Swerin vnde de hochgheborne vorstynne vrouwe Margareta koningynne etcetera siik vruntliken vordreghen vnde voreneghet hebben vmme Godlande vnde de stad Wysbu also dat de beseghelden openne breue de desulue here koning Albrecht dar vp ghegheuen heft clarliken vtwysen welke breue alse wy vor nomen hebben iw wol gheantwerdet werden dar vmme wy iuwer herlicheit na begherynge vnde bede der vorbenomeden koning vnde køningynnen mit alleme vlite bidden dat gi der vrouwen koningynnen vorscreuen alle dynk hir ane to dem besten keren vmme vreedes vnde nuttytheyd willen de dar van enstan moghen vnde des to t{uv}chnisse synt vnse inghesegele mit vnser wytschop an dessen breff ghehenget de screuen is to Flensborch na godes bort verteynhundert iar vnde in dem viften iare in sunte Katherinen daghe der hilghen iuncvrouwen vnde merteleischen.

Oversættelse

Ærede herre, hr højmester for den tyske orden i Preussen. Kære velgører. Vi Otto Vieregge, Fikke Bere, Henrik Kulebus, Matthias Axekow, riddere, Henrik Quitzow, væbner, Henrik Westhof, borgmester og Reyner van Calven, rådmand i Lübeck, Meinhard Buxtehude, borgmester i Hamburg, Johan v. d. Aa, borgmester i Rostock, Wulf Wulflam, borgmester i Stralsund og Herman Mejer, borgmester i Wismar, tilbyder Eders herlighed vor tjeneste, idet vi begærer alt godt og begærer, at Eders herlighed skal vide, at vi og mange andre, nemlig herrer, biskopper, riddere og svende, har været her og til stede, og det er vitterligt for os, at den højbårne fyrste kong Albrecht, hertug af Mecklenburg og greve af Schwerin og den højbårne fyrstinde fru Margrete, dronning etc. i venskab er blevet enige om og har indgået forlig vedrørende Gotland og staden Visby, således at det forseglede åbne brev, som samme herre kong Albrecht har givet derpå, klart udsiger. Dette brev vil, som vi har erfaret, visselig blive overdraget Eder, hvorfor vi efter begæring og bøn fra den førnævnte konge og dronning indtrængende beder Eders herlighed om at I for den førnævnte fru dronning vil vende alle ting til det bedste for fredens og nyttens skyld, som kan opstå deraf, og til vidnesbyrd derpå er vore segl med vores vidende hængt på dette brev, som er skrevet i Flensborg efter Guds fødsel 1400 år og i det 5. år på den hellige jomfru og martyrerinde sankt Katherines dag.