1406. 3. februar.


Godeke Trage og Albrecht van Esschede lover at holde rådmændene i Rostock skadesløse for løfte, givet rådmændene i Malmø angående arvegodset efter Henrik Pilgrim.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Svenskt Diplomatarium l.l

Tekst

Tekst og arkivalske oplysninger efter Svenskt Dipl.: Anno domini m°cd sexto ipso die beati Blasii. ♦ Notandum, quod Godeca Trage et Albertus de Esscheden promiserunt dominos consules ex promissione fact<a>[1] consulibus Malmogensibus nomine Ludouici Pilgrimen* ratione bonorum hereditariorum per Hinricum Pilgrimen[2] derelictorum indempnes conseruare.

1. fact<a>] facto A. 2. Pilgrimen] Pilgrimen facto A. .

Oversættelse

I det Herrens år 1406 selve sankt Blasius' dag. Det bør bemærkes, at Godeke Trage og Albrecht van Esschede har lovet at holde de herrer rådmænd skadesløse for det løfte, der er givet rådmændene i Malmø i Ludvig Pilgrims navn på grund af det arvegods, der er efterladt af Henrik Pilgrim.