1406. Omkr. 3. februar. Lübeck


Tideke Wippenførd og Klaus Prytz erkender, at Johan von Linden har betalt Tideke 60 mark lybsk for de to læster Malmøsild, for hvilke han havde stillet sikkerhed på Johan van der Heydes vegne.

Tekst efter nil

Tekst

Tideke Wipperuorde et Clawes Prutze coram libro recognouerunt eis constare. quod Iohannes van der Linden ad sufficienciam persoluerit predicto Tidekino .lx. marcas Lubicenses pro illis duabus lastis allecis Malmogensis pro quibus ipse prefatus Iohannes predicto Tidekino fideiussit ex parte Iohannis van der Heyde.

Oversættelse

Tideke Wippenførd og Klaus Prytze erkendte over for bogen, at det stod dem klart, at Johan von Linden til deres tilfredshed har betalt fornævnte Tideke 60 mark lybsk for de to læster Malmøsild, for hvilke fornævnte Johan havde stillet fornævnte Tideke sikkerhed på Johan van der Heydes vegne.