1406. 11. marts. Viborg


Biskop Johan af Slesvig kvitterer for tilbagebetalingen af de 1000 mark lybsk, som dronning Margrete havde lånt i Flensborg.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Iohan van godes gnaden biscop to. Sleswik bekennen vnde betughen openbare. in desseme brefue. dat de. dusent. march Lubische/ de wy vnser. vrouwen koningynnen Margreten to. Vlensborch lenden vnde se. vnde. ere riddere. vnde. knechte. vns loueden wedder to. gheuende\ an penningen edder an kopmans ware. edder vns ghut/ dar vore to settende\ de. vorscreuenen dusent march Lubische. heft vns vorbenomede vnse. vrouwe. koningynne. Margrete. to dancke beret. nw hir an reden penningen alse to Lubeche ghenge vnde. gheue zin also dat vns dar wol. ane noghet. vnde dancken er. ghuder beredinghe ♦ Dar vmme late wy vnde vnse. medelouere vorbenomede vnse vrouwen vnde ere riddere. vnde knechte. de vns desse vorscreuenen dusent march vnde dyt vorscreuene loueden vnde ere. erfuen qwit ledich vnde loes. vor. desse vorscreuenen dusent march Lubische vnde dyt vorscreuene lufte Vnde. to merer bewaringhe zo hebbe wy vnse ingheseghele ghehenget laten vor dessen breff datum. Wyborch anno domini millesimo cd° sexto. quinta feria ante dominicam oculi.

Oversættelse

Vi Johan, af Guds nåde biskop til Slesvig, erkender og bevidner åbenbart i dette brev, at de 1000 mark lybsk, som vi lånte vor frue dronning Margrete i Flensborg, og som hun og hendes riddere og svende lovede os at give tilbage i penge eller i købmandsvarer eller at pantsætte os gods derfor, disse førnævnte 1000 mark lybsk har førnævnte vor frue dronning Margrete nu til fulde udredet til os her i rede penge, som de er gangbare i Lübeck, således at vi er fuldt tilfredse og takker hende for god betaling. Derfor lader vi og vore førnævnte medlovere vor frue og hendes riddere og svende, som lovede os disse førnævnte 1000 mark og lovede det ovenfor omtalte, samt deres arvinger kvit, ledige og fri for disse førnævnte 1000 mark lybsk og det førnævnte løfte. Og til yderligere sikkerhed så har vi ladet vort segl hænge på dette brev givet Viborg i det Herrens år torsdagen før søndagen Oculi.