1406. 12. marts.


Timme von Gnoyen og Georg Katelbek lover at holde rådmændene i Rostock skadesløse for et løfte, givet rådmændene i Malmø angående arvegodset efter Timme Boleke.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Svenskt Dipl.:

Tekst

[Anno domini m°cd sexto] sexta feria post reminiscere. Notandum, quod Tymmo de Gnoyen et Gorgius Katelbeke promiserunt dominos consules ratione promissi facti consulibus in Malmogis pro emonicione bonorum hereditariorum per Tilsen uxorem Timmonis Boleken emonendorum indempnes conseruare.

Oversættelse

I det Herrens år 1406 fredag efter reminiscere. Det bør bemærkes, at Timme von Gnoyen og Georg Katelbek har lovet at holde de herrer rådmænd skadesløse på grund af et løfte, givet rådmændene i Malmø, angående påmindelse om det arvegods, der skulle påmindes om af Telse, Timme Bolekes hustru.