[1406. 20. marts].


Nicolaus Kameke, ridder, beder kommendatoren i Schlochau om at videresende hans brev, rettet til højmesteren for den tyske orden, nr. 301, og stiller yderligere en personlig redegørelse i udsigt.

Tekst efter A

Tekst

Multum amicali ac seruili salutacione premissa. ♦ Wethet leue here her komptůr dat ik iw bydde vnde thů vnt bede dat gy dessen bref senden deme homeystere. van staden an. wenthe dar lycht deme meystere vnde iw vnde deme ganszen orden ere vnde macht ane. vnde wes iw dar af wert thů antwarde dat vnt bedet my tů Polnowe zo wyl ik thů iw komen vnde wyl iw des bů rychten. des ik iw nycht kan thů vnt beden by boden edder by breůen ♦.

Dominus Nicolaus Kameke miles format.

Oversættelse

Meget venlig og tjenstivrig hilsen forudskikket. I skal vide, kære herre kommendator, at jeg gennem budbringer lader Eder sige og bede om, at I sender dette brev til højmesteren straks, thi det angår i høj grad højmesterens og Eders og hele ordenens magt og ære. Og hvad I får som svar derpå, meddel mig det i Polnow, så vil jeg komme til Eder og vil berette det for Eder, hvilket jeg ikke kan gøre ved bud eller brev nu.

Hr. Nicolaus Kameke skriver.