1406. 16. april. Københavns rådhus


Niels Bosen, borgmestre i København, Niels Vider, Jens Jakobsen og Mogens Nielsen, rådmænd sammesteds, erklærer, at Cecilie, enke efter Mads af Tårnby, og hendes datter Tove Madsdatter har afstået al sin arv efter sønnen og broderen Jens Mikkelsen til Anders Nielsen Horn.

Tekst efter A

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus. Nicolaus Bosun proconsul Hafnensis. Nicolaus Wider. Iohannes Iacobi Magnus Nicolai consules eiusdem ciuitatis salutem in domino. ♦ Notum facimus presentibus et futuris quod sub anno domini m cccc°vi° feria sexta ante dominicam Quasi modo geniti coram nobis in consistorio nostro Hafnis quedam Cecilia quondam uxor Mathei de Thornaby in Amaghæ una cum filia sua Thowæ Mattessedottær fuerint constitute que ambe unanimi consensu bona mobilia et inmobilia que ipsis post obitum filii predicte Cecilie et fratris dicte Thowæ Iohannis Michaelis iure hereditario cesserunt. cuidam discreto uiro Andree Nicolai dicto Horn uendiderunt perpetuo possidenda pro summa pecunie in qua predicte Cecilia. et Thowæ reddiderunt se contentas. que quidem bona. ipse Iohannes Michaelis bone memorie post mortem uxoris sue Cristinæ Hennikæsdottær hereditarie acquisiuit/ ♦ Item ex quo predicte Cecilia et Thowa istius dicte empcionis secundum terre iura et leges non sufficiebant nec potuerunt scotacionis et debite appropriacionis dare hic per se complementum nec potuerunt bene ad partes alienas se transferre supplicabant in presencia nostra loco et die supradictis nobili uiro Gudmundo Diengn de eius discrecione confise/ quatenus ipsi Andree predicto bona sita in Malmøghæ ad dictam hereditatem pertinencia scotare et appropriare uelit secundum leges terre tamquam presentes essent persone antedicte et eidem plenam dederunt potestatem. si eiusdem laboris in huiusmodi conueniret caritati ♦ In huius rei testimonium sigilla nostra duximus appendenda ♦ Scriptum anno die et loco suprascriptis.

Oversættelse

Niels Bosen, borgmester i København, Niels Vider, Jens Jakobsen, Mogens Nielsen, rådmænd i samme by, til alle, der ser dette brev, hilsen med Gud. Vi gør vitterligt for nulevende og fremtidige, at i det Herrens år 1406 torsdag før søndagen Quasi modo geniti mødte for os i vort consistorium i København en vis Cecilia, enke efter Mads af Tårnby på Amager, med sin datter Tove Madsdatter, som begge med enstemmig tilslutning solgte det rørlige og urørlige gods, som med arveret var tilfaldet dem efter førnævnte Cecilies søns og nævnte Toves broders, Jens Mikkelsens død, til en vis god mand Anders Nielsen, kaldet Horn, til evig besiddelse for en sum penge, hvormed førnævnte Cecilie og Tove erklærede sig tilfredse, hvilket gods samme Jens Mikkelsen - god ihukommelse - ved arv havde erhvervet efter sin hustru Kristine Hennekesdatters død. Fremdeles eftersom førnævnte Cecilie og Tove ikke efter landsdelens lov og ret ved egen hjælp formåede at opfylde nævnte køb og ikke heller kunde ved denne lejlighed fuldføre skødningen og den tilbørlige hjemling og ikke heller godt kunde ty til fremmed hjælp, bønfaldt de i vor nærværelse og på ovennævnte sted og dag den velbyrdige mand, Gudmund Degn, til hvis skøn de nærede tillid, om at han ville i overensstemmelse med landsdelens love skøde og hjemle førnævnte Anders gods i Malmø, hørende til nævnte arv, som om de førnævnte personer var til stede, og de gav ham fuldmagt, hvis det skulle passe sig for samme møjes tjeneste. Til vidnesbyrd herom har vi ladet vore segl hænge ved. Skrevet ovennævnte år, dag og sted.