1406. 16. april. Reval


Arnd Saffenberg erklærer at have modtaget 12 1/2 mark i Rigamønt og 5 tønder sild af et parti på 20 tønder, købt i Skåne, men hvis ejer han ikke kender, af skipper Tideman Kule til oplagring, indtil den rette ejer melder sig.

Tekst og arkivalske oplysninger efter Hans. UB.:

Tekst

Wytlik sy alle den ghenen, de desse schriifft sein eder horen lesen, dat ich Arnd Saffenberch hebbe untfangen van scheppher Tideman Kulen 12 1/2 m. Riighes und 5 tunnen heringhes, de sint gemerket mit dessen merke aldus (bomærke), und desses heringhes hadde gewesen to hope 20 tunnen, und weren em inghescheppet up Schonen und en weet nicht, weme se thohoren. Aldůs vorcofte he des 15 tunnen, dar nam he af sin vrůcht und ander ongelt, dat he darvor ut hadde gegeven, und elke tunne hadde he gegeven vor 1 m. Riges. Aldůs hevet he onder my gheleget de 12 1/2 m. und 5 tunnen heringes to trůwer hant to des ghenen behoeff, de dar recht to hevet und alsulke bewisinge brenget, dat em de herink tohoret. To ener mere betůchnisse und witlicheyt, dat ich dit untfangen hebbe van schipper Kůlen vorscreven so is dat witlik scheppher Arnd van Hasselt und schepper Claůs Molner. Des hebbe ich Arnd Saffenberch myn inghesegele achter an dessen bref gedrůkket und 2 sedele gemaket, de een ut den anderen ghesneden, de ene hevet Tideman Kůle und de ander hebbe ich, und we desse sedele brenghet und recht to dem heringhe hevet den sal men gelt und herink antwarden Dit was ged{ae}n int iar uns heren 1400 und 6 iar des ersten vrydages na paschen tho Revele.

Oversættelse

Det skal være vitterligt for alle dem, som ser dette skrift eller hører det læse, at jeg Arnd Saffenberg fra skipper Thomas Kule har modtaget 12 1/2 mark i Rigamønt og 5 tønder sild, de er mærket med dette mærke således (bomærke), og af disse sild havde der været i alt 20 tønder, og de var indskibet til ham i Skåne, og han ved ikke, hvem de tilhører. Således solgte han deraf 15 tønder, deraf tog han sin fragt og andre omkostninger, som han havde haft derfor, og hver tønde havde han givet for 1 mark Rigapenge. Således har han deponeret de 12 1/2 mark og 5 tønder sild hos mig med tro hånd til gavn for den, som har ret dertil og bringer sådant bevis på, at silden tilhører ham. Til yderligere vidnesbyrd og vitterlighed, at jeg har modtaget dette fra føromtalte skipper Kule, så er det vitterligt for skipper Arnd van Hasselt og skipper Klaus Molner. Derpå har jeg Arnd Saffenberg trykt mit segl bag på dette brev og lavet to sedler, den ene skåret ud af den anden, den ene har Thomas Kule, den anden har jeg, og den der bringer disse sedler og har ret til silden, ham skal man overdrage penge og sild. Dette blev gjort i det Herrens år 1400 og 6 år den første fredag efter påske i Reval.