1406. 12. maj. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer efter kendelse på kongens retterting sig selv godset i Karleby og Knudstrup, som Henrik Prip havde i hænde.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum. Dacie. Swecie. Norwegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino. ♦ Noueritis quod sub anno domini mocdosexto. die beatorum Nerei et Achillei Aleburgis in placito nostro iusticiario. per eiusdem. presessores uidelicet dominos Boecium Arusiensem. Petrum Burglanensem Lawonem Wibergensem episcopos. Petrum Nicholai de Agard. Iohannem Nicolai de Awentzbergh. Iohannem Scarpenbergh Iacobum Lawesson militis Stigotum Munk. Iacobum Kyrt Thomam Magni/ Nicholaum Krabbe Iohannem Nielsson Cristiernum Nielsson et alios plures fidedignos compertum fuit sentencialiter diffinitum bona. uidelicet Karlebey et Knwtstorp cum molendino ibidem et singulis eorum pertinenciis in Norrejucia sita que prescripta bona Henricus Prep inmediate ante sub suis manibus tenuit corone nostre. Dacie legitime pertinere/ ♦ Nos igitur dictam sentenciam presentibus confirmantes. nobis dicta bona adiudicamus per presentes libere possidenda. inhibentes firmiter ne quis se de dictis bonis contra uoluntatem nostram aliqualiter intromittat ♦ Datum anno die et loco supradictis. nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swensson Bryms iusticiario nostro.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406, på sankt Nereus' og sankt Achilleus' dag har på vort retterting i Ålborg samme tings kommissionsdommere, nemlig herrerne Bo af Århus, Peder af Børglum, Lave af Viborg, biskopper Peder Nielsen til Ågård, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Johan Skarpenberg, Jakob Lavesen, riddere, Stig Munk, Jakob Kirt, Thomas Mogensen, Niels Krabbe, Jens Nielsen, Kristian Nielsen og mange andre troværdige bragt klarhed over og truffet endelig (ell. domsmæssig) afgørelse om, at godserne Karleby og Knudstrup tillige med en mølle sammesteds og deres enkelte tilliggender, der er beliggende i Nørrejylland, hvilke førskrevne godser Henrik Prip umiddelbar forud holdt til sin hånd, med lovlig ret tilhører vor danske krone. Vi bekræfter altså ved dette brev den nævnte dom og tildømmer os selv nævnte gods ved dette brev til fri besiddelse, idet vi udtrykkeligt forbyder, at nogen på nogen som helst måde befatter sig med nævnte godser imod vor vilje. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar som vidne.