1406. 13. maj. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer efter kendelse af kongens retterting Danmarks krone Hedegård, Nibe gods og Klæstruplund.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcdsexto crastino Nerei et Achillei Aleburgis in placito nostro iusticiario coram nobilibus uiris et discretis dominis Boecio Arusiensi Petro Burglanensi Lawone Wiburgensi episcopis Petro Nicolai de Agard Iohanne Nicolai de Awendsberg Erico Nielssun Iohanne Scarpenberg militibus Stigoto Munk Iacobo Kirt Palnone Kirt Thoma Magni Iohanne Nicolai Cristerno[1] Nielsun et aliis pluribus fidedignis ipsi placito presidentibus ex antiquis apertis litteraris compertum est et per ipsos presessores sentencialiter diffinitum bona uidelicet Hethegard Nypægots Clæpsterplund corone Dacie pertinere ♦ Nos eidem dicta bona cum suis attinenciis adiudicamus per presentes libere possidenda inhibentes firmiter ne quis se de dictis bonis contra nostram uoluntatem aliqualiter intromittat ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario. nostro\

1. Cristerno] forskrevet A. .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406, på dagen efter Nereus og Achilleus er der på vort retterting i Ålborg i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Bo af Århus, Peder af Børglum, Lave af Viborg, bisper, Peder Nielsen til Ågård, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Erik Nielsen, Johan Skarpenberg, riddere, Stig Munk, Jakob Kirt, Palle Kirt, Thomas Mogensen, Jens Nielsen, Kristian Nielsen og mange andre troværdige, som førte forsædet på dette ting, på grundlag af gamle åbne breve blevet klarhed over og af samme kommissionsdommere truffet endelig afgørelse om, at godserne Hedegård, Nibe Gods og Klæstruplund tilhører Danmarks krone. Vi tildømmer ved dette brev samme de nævnte godser med deres tilliggender til fri besiddelse, idet vi udtrykkeligt forbyder, at nogen på nogen som helst måde befatter sig med nævnte godser imod vor vilje. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.