1406. 17. maj. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at væbnerne Peder Høg og Niels Krabbe på kongens retterting har overgivet al deres ret til Tranders til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomarensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto secunda feria proxima ante asscenssionem[1] domini Aleburgis in placito nostro iusticiario constituti Petrus Høøk et Nicolaus Krabbe armigeri coram nobilibus uiris et discretis dominis Boecie Arusiensis Laghone Wigbergensis ecclesiarum episcopis Petro Nicolai de Agard Iohanne Nicolai de Awendsberg Iohanne Scarpenberg Erico Nielson Elauo Eleffson Iacobo Lawesson militibus Iacobo Kirt Palnone Kirt Thoma Magni Iohanne Nielson Cristerno Nielson ac aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa placito nostro predicto presidentibus omne ius suum si quod habuerunt aut post quemcumque uel qualitercumque per ipsos uel suos parentes acquisitum in bonis Tranniis aut suis pertinenciis quibuscumque domino Magno Munk militi ad manus et possessionem illustrissime domine domine Margarete regine Dacie Swecie et Noruegie etcetera domine matris nostre carissime pro pleno precio et pecunia ad uoluntatem suam nunc percepto nil inde restanti tradiderunt et ad manus assignauerunt iure perpetuo possidendum nichil sibi uel heredibus suis iuris in premissis quomodolibet reseruato ita tamen quod ius quod corona Dacie in premissis bonus habuit[2] per huiusmodi iuris assignacionem in nichilo[3] minuetur set in suo robore firm<um>[4] maneat et uigore. ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario nostro\

1. asscenssionem] = ascensionem . 2. habuit] tilf. under linien A. 3. nichilo] forskrevet, nichilio A; cf. Rep. nr. 4819 in fine: innichilo . 4. firm<um>] firma A. .

Oversættelse

Erik af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge de venders og goters og hertug af Pommern til alle, der ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på tirsdagen nærmest før Kristi himmelfart fremstod på vort retterting i Ålborg Peder Høg og Niels Krabbe, væbnere, i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Bo af Århus, Lave af Viborg, bisper, Peder Nielsen til Ågård, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Johan Skarpenberg, Erik Nielsen, Elav Elavsen, Jakob Lavesen, riddere, Jakob Kirt, Palle Kirt, Thomas Mogensen, Jens Nielsen, Kristian Nielsen og flere andre troværdige i stor mængde, som førte forsædet på vort fornævnte ting, og overgav og overdrog hr. Mogens Munk, ridder, al deres ret, hvis de enten selv eller deres forældre havde eller havde erhvervet nogen efter hvem som helst eller på nogen som helst måde, til godset Tranders eller dets tilliggende, af enhver art til den høje frue, fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge osv., vor kæreste fru moders hånd og besiddelse, for fuld pris og penge, som nu var modtaget efter deres vilje, udenat der manglede noget, til evig og retmæssig besiddelse, uden at de på nogen som helst måde forbeholdt sig selv eller deres arvinger nogen ret i det føromtalte, dog således at den ret, som Danmarks krone har haft i føromtalte gods, på ingen måde formindskes ved denne retsoverdragelse, men forbliver i sikker bestand og kraft. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar som vidne.