1406. 12. juni. Randers


Dronning Margrete sender borgmestre og rådmænd i Thorn, Elbing, Danzig og Dirschau kopier af sine breve til højmesteren og de vendiske stæder og beder dem varetage de tre rigers ve og vel.

Tekst efter Hanserecesse l.l.

Tekst

Margareta dei gracia Waldemari Danorum regis filia.♦ Vr{ue}ntliken gr{ue}t tovoren ♦ Wetet leůen vrůndes dat na der rad dat des meysters boden van Pr{ue}czcen. nu lest van vns schededen. so screue wy deme meystere vnde den Wendischen steden vnsen bre{ue}e als wi iw copien aff senden hyr inne besloten wor vmme bidde wi i{ue} dat ghy helpen raden vnde ramen. vnsen sones/ vnse vnd desser rike beste in allen st{ue}cken beyde to deme meystere. vnd och to den andern steden. in den zaken alse ghy wol vynden moghen in den copien de wi i{ue} hyr inne senden alse wi en to schreuen hebben ♦ Vnde och also dat weme de meystere to daghe senden wyl. alse wi em n{ue} to screůen hebben dat he se io myt vuller macht dar sende enen ende to ghe{ue}uende van den zaken. de wi dem meystere nw vnd och eer vmme to entboden hebben. vnde. dot by dessen vorscreuen vnde allen zaken alse wi i{ue} wol to loůen vnde wetet dat vnse sone vnde wi gherne seghen dat ghy den i{ue}en to deme daghe io mede komen laten alse wy den meystere to screůen heben. wente se zin em vnde vns. dar wollekomen. dar bidde wi iu och gherne vmme vnde were vnse sone sůlůen nů tor tid also na so screue he i{ue} dyt s{ue}lue och gherne to ♦ Item bidde wi i{ue} dat ghy sy dessen vnseme boden v{ue}rderlich to dem meystere vnde helpet to dat he moghe varlose eynen antworde krighen van em. vmme de zake de wi em to scre{ue}en hebben vnde endit em och van iů myt enen antworde van allen zaken. ♦ Dar mede bevele wi i{ue} gode le{ue}en vr{ue}ndes ♦ Scriptum in willa nostra Randrůsiensi anno domini mcd sexto. sabbato infra octauas corporis Christi nostro sub secreto.

Oversættelse

Margrete af Guds nåde Valdemar danernes konges datter. Venlig hilsen forudskikket. Vid kære venner, at efter råd fra mesterens bude fra Preussen, der nu nyligt rejste fra os, så tilskriver vi mesteren og de vendiske stæder vort brev, som vi sender Eder kopier af indlagt heri, hvor vi beder Eder hjælpe med at råde og stræbe efter vor søns, vores og disse rigers bedste i alle punkter, både til mesteren og til de andre stæder i de sager, som I visselig kan finde i de kopier, som vi sender Eder indlagt heri, som vi har skrevet til dem. Og også således, som vi nu har tilskrevet ham, at dem som mesteren vil sende til møde, skal han endelig sende derhen med fuldmagt til at nå en afslutning på de sager, som vi nu og også tidligere har ladet meddele til mesteren. Og gør i disse førnævnte og alle sager, som vi visselig tiltror Eder og vid, at vor søn og vi gerne ser, at I lader Eders komme med til mødet, som vi har tilskrevet mesteren, thi de er ham og os velkomne der. Det beder vi Eder også indtrængende om, og var vor søn selv nu her i nærheden, så skrev han også gerne det samme til Eder. Fremdeles beder vi Eder, at I hjælper dette bud til mesteren og hjælper til, at han kan få et hurtigt svar fra ham angående den sag, som vi har tilskrevet ham og send ham også fra Eder med et svar i alle sager. Dermed befaler vi Eder i Guds vold, kære venner. Skrevet i vor by Randers i det Herrens år 1406 lørdag inden ottendedagen for Kristi legemsfest.