1406. 22. juni. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger John Elyngham, serjeant-at-arms, at beslaglægge 14 skibe i havnene i London og Lynn og langs grevskabet Norfolks kyst med henblik på dronning Filippas rejse til Danmark, og at hyre de fornødne skippere og søfolk.

Tekst efter Aa:

Tekst

Rex dilecto sibi Iohanni Elyngeham seruienti suo ad arma\ salutem ♦ Scias quod assignauimus te ad decem naues et quatuor balingeras in portibus Londonie et Lenne ac super costeris maris in comitatu Norffolkia existentes pro transitu ac salua et secura conduccione carissime filie nostre Philippe regine Dacie Swecie et Norwegie uersus easdem partes necnon ad tot magistros et marinarios quot pro gubernacione earundem nauium et balingerarum sufficere poterunt tam infra libertates quam extra pro denariis nostris in hac parte racionabiliter soluendis arestandum et capiendum. ♦ Et ideo tibi precipimus quod circa premissa diligenter intendas ac ea facias et exequaris in forma predicta. ♦ Damus autem tam uniuersis et singulis uicecomitibus maioribus constabulariis balliuis et ministris nostris quam magistris marinariis et possessoribus nauium et balingerarum predictarum ac aliis quorum interest tenore presencium firmiter in mandatis quod tibi in execucione premissorum intendentes sint et auxiliantes prout decet ♦ In cuius (rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes)[1] ♦ Teste rege apud Westmonasterium .xxii. die iunii. per consilium

1. In cuius (rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes)] In cuius etcetera Aa .

Oversættelse

Kongen hilsen til sin elskede John Elyngham, sin serjeant-at-arms. Du skal vide, at vi har udpeget dig til at beslaglægge og tilbageholde ti skibe og fire hvalfangerskibe befindende sig i Londons og Lynns havne og langs kysterne i grevskabet Norfolk til overfart og frelst og sikker ledsagelse for vor allerkæreste datter Filippa, dronning af Danmark, Sverige og Norge til de samme egne og så mange kaptajner og matroser, som kan stå til for styringen af samme både og hvalbåde, befindende sig såvel inden for områder med særlige privilegier som udenfor, for vore penge som rimeligvis vil blive betalt i forbindelse med denne sag. Og derfor foreskriver vi dig, at du omhyggeligt bestræber dig på dette førnævnte og gør og udfører disse ting i førnævnte form. Vi giver endvidere såvel alle og enhver af vore sheriffer, borgmestere, slotsforvaltere, vicesheriffer og tjenere som kaptajner, matroser og ejere af førnævnte skibe og hvalfangerbåde og alle andre, hvem dette brev måtte vedrøre, i befaling, at de skal støtte dig og være dig til hjælp i udførelsen af førnævnte ting, sådan som det er passende. Til denne sags vidnesbyrd har vi foranstaltet, at dette vort brev gøres åbent. Med kongen som vidne i Westminster den 22 dag i juni. Ved rådet.