[1406]. 18. juli. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester William Loveney at udbetale dronningens hofdamer Catherine Waterton, dronningens hofmesterinde, og Anne Lisle £60 hver nu og £40 hver i Lynn inden afrejsen.

Tekst efter A:

Tekst

Henri par la grace de dieu roy Dengleterre et de France et seignur Dirlande\ A nostre ame esquier William Loueneye tresorer par nous assignez pur nostre treschiere et tresamee fille Philippe royne de Denmark et Norweye et Swece\ saluz\ ♦ Nous volons de lassent de nostre conseil et vous mandons que a noz treschieres et bien amees Katerine la femme de nostre treschier et foial chiualer Hughe de Waterton mestresse a nostre dicte fille et a dame Anne Lisle par nous ordenees et assignees daccompaigner ycelle nostre fille vers les royalmes susditz\ facez paier cestassauoir a chestune de eles sossante liures ore en mains et en port de Lenne sur lour passage quarante liures en plein paiement et agreement de queconques gages et regardz par eles a demander de nous par celle cause en temps auenir. ffesant endentures parentre vous et les dictes Katerine et Anne tesmoignantes les paiementz queux vous leur ensi ferrez par queles et par cestes nous volons que vous eneiez due allouance en laconte par vous a rendre a nostre eschequer a cause de vestre office susdit\ ♦ Donne souz nostre priue seal a Westminster le .xviii. iour de juyllet lan de nostre regne septisme\

Oversættelse

Henrik af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre til Irland hilsen til vor elskede væbner, William Loveney, udpeget af os til skatmester for vor meget kære og meget elskede datter Filippa, dronning af Danmark og Norge og Sverige. Det er vor vilje med vort råds samtykke og vi pålægger jer, at I til vore meget kære og elskede Catherine, hustru til vor kære og tro ridder Hugh Waterton, hofdame for vor nævnte datter, og til fru Anne Lisle, begge beordret og udpeget af os til at følge samme vor datter til ovennævnte riger, nu udbetaler 60 pund guld i hænderne og i havnen Lynn til deres overfart udbetaler 40 pund som fuld betaling og i overensstemmelse med en hvilken som helst løn og diæt, som de kan kræve af os i fremtiden på grund af denne sag, idet I udfærdiger kopiskrivelser imellem jer og nævnte Catherine og Anne som vidnesbyrd om de udbetalinger, som I foranstalter ved disse kopiskrivelser og beløb. Det er vor vilje, at I gør pligtskyldig indførelse herom i regnskabet at indlevere af jer i vort skatkammer i medfør af jeres ovennævnte embede. Givet under vort private segl i Westminster den 18. dag i juli i vor regerings 7. år.