[1406]. 22. juli. Westminster


Kong Henrik 4. af England udnævner William Loveney, væbner, til skatmester for dronning Filippa og hendes følge under deres rejse til Danmark, og for følget under dets tilbagerejse til England.

Tekst efter A, lakunerne udfyldt efter Aa:

Tekst

Henricus dei gracia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie omnibus ad quos presentes littere peruenerint salutem ♦ Sciatis quod nos de fidelitate et circumspeccione dilecti armigeri nostri Willelmi Loueney plenius confidentes. assignauimus et constituimus ipsum Willelmum thesaurarium carissime filie nostre Philippe regine Dacie Swecie et Norwegie pro transitu ac salua et secura conduccione eiusdem regine ac certorum dominorum dominarum militum clericorum armigerorum ualettorum et aliorum in comitiua sua uersus partes predictas profecturorum necnon pro retransitu dominorum dominarum militum armigerorum clericorum et aliorum predictorum ac ad faciendum et excercendum omnia et singula ad officium predictum pertinencia ita quod de denariis per ipsum Willelmum ex causa predicta receptis seu recipiendis nobis respondeat ad scaccarium nostrum ut est iustum ♦ In cuius rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes ♦ Teste me ipso apud Westmonasterium xxii die iulii anno regni nostro septimo. per ipsum regem et consilium duppliciter Wakerus

Oversættelse

Henrik af Guds nåde Englands og Frankrigs konge og herre til Irland hilsen til alle, hvem nærværende brev når frem. I skal vide, at vi i fuld tiltro til vor elskede væbner William Loveneys tiltro og omhu, har udpeget og udnævnt denne William til vor allerkæreste datter dronning Filippa af Danmark, Norge og Sveriges skatmester for overfarten og sikker og frelst ledsagelse for den samme dronning og visse herrer, fruer, riddere, klerke, væbnere og tjenere og andre i hendes ledsagelse dragende mod førnævnte lande; endvidere for genkomsten for herrerne, fruerne, riddernen, væbnerne, klerkene og de øvrige førnævnte. Og (vi har udpeget og udnævnt ham) til at gøre hvad som helst, der har at gøre med førnævnte hverv, således at William skal stå til regnskab for os ved vort skatkammer, som det er retfærdigt, for de penge som modtages eller bør modtages af ham selv af førnævnte grund. Til sagens vidnesbyrd har vi foranstaltet, at dette brev gøres åbent. Med mig selv som vidne i Westminster på den 22nde dag i juli i vor regerings 7nde år. Ved selve kongen og rådet. Afskrift (udarbejdes af) Wakerus.