1406. 22. juli. Westminster


Kong Henrik 4. af England udnævner Ralph Ramesey, væbner, til comptroller of the pipe for dronning Filippa og hendes følge under deres rejse til Danmark og under følgets tilbagerejse til England.

Tekst efter A, lakunerne udfyldt efter Aa:

Tekst

Henricus dei gracia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie dilecto armigero suo Radulpho Ramesey\ salutem. ♦ Scias quod cum assignauerimus et consti[tuerimus dilectum] armigerum Willelmum Loueney thesaurarium carissime filie nostre Philippe regine Dacie Swecie et Norwegie pro transitu ac saluo et secura conduccione eiusdem regi[ne ac cer]torum dominorum [dominarum] militum armigerorum ualettorum et aliorum in comitiua sua uersus partes predictas profecturorum necnon pro retransitu dominorum dominarum militum clericorum armigerorum ualettorum et aliorum predictorum [ac ad faciendum et] excercendum omnia et singula ad officium predictum pertinencia. ita quod de denariis per ipsum Willelmum ex causa predicta receptis seu recipiendis nobis respondeat ad scaccarium nostrum ut est iustum [et tunc sic prout in litteris nostris patentibus inde confectis plenius] continetur. nos de fidelitate et circumspeccione tuis plenius confidentes assignauimus te ad omnes et singulos huiusmodi denarios per ipsum Willelmum sic receptos seu recipiendos necnon ad soluciones custus et expensas per ipsum Willelmum in hac parte faciendos contrarotulandum et super compoto ipsius Willelmi in hac parte ad scaccarium nostrum testificandum ♦ Et ideo tibi precipimus quod circa premissa diligenter intendas. et ea facias et exequaris in forma predicta. ♦ In cuius rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes ♦ Teste me ipso apud Westmonasterium xxii die iulii anno regni nostri septimo. per ipsum regem et consilium Wakerus

Oversættelse

Henrik af Guds nåde Englands og Frankrigs konge og herre til Irland sender hilsen til sin elskede Ralph Ramsey. Du skal vide, at vi har overdraget og udnævnt vor elskede væbner William Loveney til vor kære datter, dronningen af Danmark, Sverige og Norge, Filippas, skatmester i forbindelse med samme dronnings overfart og frelste og sikre rejse sammen med visse herrer og damer, riddere, væbnere, yeomen og andre i hendes følge, som skal drage til førnævnte område, desuden for de herrer og damer, riddere, gejstlige, væbnere, yeomen og de andre førnævntes tilbagefærd og til at gøre og udføre alt det, der sorterer under førnævnte hverv, således at han, som ret er, svarer regnskab for vor skatmester for de penge han af førnævnte årsag har modtaget eller vil modtage af os, og derpå således som indeholdes nærmere i vort åbne brev, som er affattet herefter: Vi har i fuld tillid til din trofasthed og omsigtsfuldhed betroet dig ansvaret for kontrol af alle penge, som således er eller måtte blive modtaget af samme William, tillige med betalinger, udlæg og udgifter, som i denne henseende måtte foretages gennem samme William, samt for godkendelse af samme Williams regnskab til vort skatkammer i denne sag. Og ligeledes befaler vi, at du omhyggeligt retter dig efter det førnævnte og lader det gøre og udfører det på førnævnte måde. Til vidnesbyrd om denne sag har vi ladet affatte dette vort åbne brev. Med mig selv som vidne i Westminster 22. juli i vort 7. regeringsår. Ved kongen selv og rådet. Waker