1406. 8. august. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger dronning Filippas skatmester, William Loveney, at udlevere det modtagne sølvtøj til dronningen.

Tekst efter A:

Tekst

Henri par la grace de dieu roy Dengleterre et de France et seignur Dirlande A nostre ame esquier William Loueneye tresorer de nostre treschiere et tresamee fille. Philippe royne de[1] * Denmarke saluz ♦ Come nadgairs par endenture parentre nostre treschier et foial cousin Thomas Neuill sire de Fourniualle nostre tresorer Dengleterre dune part\ et vous dautre\ ycelui nostre tresorer. vous eust deliuerez sur le passage de nostre dicte fille vers led dites parties de Denmarke. les parcelles et choses desouz escrites. cestassauoir .ii. chandellers. .i. paxbrede susorrez pois' ii liures xi vnc' du pois de Troie: ♦ Item i peire cruettes .i. sonette dargent les parcelles enorrez pois' ix vnc' i. quarterz de mesme le pois. ♦ Item ii. salers dargent et enorrez pois' iii. liures ii vnc' dem du dit pois ♦ Item ii salers dargent couerez. dount les parcelles enorrez. vii quillers blanc dargent pois' iii liures vii. vnc' i. quarterz du pois de Troie. ♦ Item vn pot dargent susorrez pois' .iiii. liures .x. vnc' du pois de Troie. ♦ Item vn autre pot dargent susorrez pois' .viii. liures .v. vnc' de mesme le pois. ♦ Item .ii pottes dargent blanc pois' .vi. liures .i. vnc' de mesme le pois. ♦ Item i. hanaper susorrez couerez oue les armes Dengleterre ouesque .i. bordure pois' .ii. liures i. vnc' et demi de mesme le pois ♦ Item .i. hanaper susorrez pomisez oue .i. egle pois' i. liure et demi du pois de Troie. ♦ Item .xii. hanaps dargent pois' .viii. liures demi vnc' du pois de Troie ♦ Item ii quillers susorrez pois' .iii vnc' demi et demi quarterz de mesme le pois. ♦ Item .xii. esquelles dargent pois' .xviii. liures i. vnc' et demi du pois de Troie. ♦ Item .xii. esquelles dargent pois' .xviii. liures u. vnc' et demi de mesme le pois. ♦ Item .xii. esquelles dargent pois' xv. liures .ii. vnc' de mesme le pois. ♦ Item xii esquelles dargent pois' xv. liures viii. vnc' de mesme pois. ♦ Item iiii chargeours dargent pois' .xii. liures ii. vnc' et demi. ♦ Item .xxiiii. saucers dargent pois'.xii. liures .v. vnc' du pois de Troie. ♦ Item i. spiceplate susorrez pois' .iii. liures .vii. vnc' de mesme pois. ♦ Item ii spiceplates dargent parcelles enorrez pois' iiii. liures .v. vnc' du dit pois. ♦ Item ii. chandellers susorrez pois' iii. liures i. vnc' .iii. quarterz du pois de Troie. ♦ Item ii chandellers dargent parcelles enorrez pois' .iii. liures .i. vnc' du dit pois. ♦ Item i. peire ba[c]yns couerez susorrez. pois' x. liures viii. vnc' du pois de Troie. ♦ Item i. peire bacyns couerez les parcelles susorrez pois' ix. liures .ix. vnc' de mesme le pois. ♦ Item i. peire bacyns parcelles enorrez oue .ii. ewers dargent pois' .xii. liures iiii. vnc' et demi du pois Troie. ♦ Sicome en lune partie de la dite endenture. demonstree en loffice de nostre priue seal. est pleinemnet contenuz. vous mandons que a la susdite nostre fille. ou a tiele persone come ele vuille assigner. facez liuerer par endenture les parcelles et chosesdesus declarees. par quelle endenture et par cestes nous volons que vous en eiez. due allouance en laconte par vous a rendre a cause de vestre office auantdit/ ♦ Donne souz nostre priue seal a Westminster le .viii. iour daugst. lan de nostre regne septisme/.

1. de] de gentaget A. .

Oversættelse

Henrik af Guds nåde Englands og Frankrigs konge og herre til Irland hilser vor elskede squire William Loveney, vor meget kære og elskede datter, Danmarks dronning, Filippas skatmester. Som det fremgår af kopiskrivelsen mellem vor kære og trofaste fætter Thomas Neville lord Furnival, vor skatmester for England på den ene side og Eder, samme vor skatmester på den anden, har I til vor nævnte datters rejse til de nævnte dele af Danmark udleveret de efterskrevne dele og sager, nemlig 2 lysestager, 1 forgyldt disk vejende 2 pund 11 unzer troyennisk vægt, fremdeles 1 par kalke, 1 sølvklokke vejende 9 pund 1¼ unze samme vægt, fremdeles 2 saltkar af sølv og forgyldt vejende 3 pund 2½ unze af nævnte vægt, fremdeles 2 saltkar af sølv med låg, delvis forgyldte, 7 skeer af hvidsølv vejende 3 pund 7¼ unze troyennisk vægt, fremdeles 1 forgyldt potte vejende 4 pund 10 unzer troyennisk vægt, fremdeles 1 anden forgyldt potte vejende 8 pund 5 unzer samme vægt, fremdeles 2 potter af hvidsølv vejende 6 pund 1 unze samme vægt, fremdeles 1 forgyldt bæger med låg med Englands våbener med rammekant vejende 2 pund 1½ unze samme vægt, fremdeles 1 forgyldt bæger pomisat med en ørn vejende 1½ pund troyennisk vægt, fremdeles 12 sølvbægre vejende 8 pund og ½ unze troyennisk vægt, fremdeles 2 forgyldte skeer vejende 3½ unze og ½ fjerding samme vægt, fremdeles 12 sølvtallerkener vejende 18 pund 1½ unze troyennisk vægt, fremdeles 12 sølvtallerkener vejende 18 pund 1½ unze samme vægt, fremdeles 12 sølvtallerkener vejende 15 pund 2 unzer samme vægt, fremdeles 12 sølvtallerkener vejende 15 pund 8 unzer samme vægt, fremdeles 4 sølvfade vejende 12 pund 2½ unze samme vægt, fremdeles 24 saltkar af sølv vejende 12 pund 5 unzer troyennisk vægt, fremdeles 1 forgyldt krydderitallerken vejende 3 pund 7 unzer samme vægt, fremdeles 2 delvis forgyldte krydderitallerkener af sølv vejende 4 pund 5 unzer af nævnte vægt, fremdeles 2 forgyldte lysestager vejende 3 pund 1¾ unze troyennisk vægt, fremdeles 2 delvis forgyldte sølvlysestager vejende 3 pund 1 unze af nævnte vægt, fremdeles 1 par delvis forgyldte skåle med låg vejende 10 pund 8 unzer troyennisk vægt, fremdeles 1 par delvis forgyldte skåle med låg vejende 9 pund 9 unzer samme vægt, fremdeles 1 par delvis forgyldte skåle med 2 sølvkander vejende 12 pund 4½ unze troyennisk vægt. Sådan som det udførlig er fremgået i den ene del af den nævnte kopiskrivelse, fremvist i vort kancelli, pålægger vi Eder, at I til ovennævnte vor datter eller til den person, hun måtte udpege, gennem kopiskrivelse udleverer de opregnede dele og sager, gennem hvilken kopiskrivelse og hvilke udpegede vi ønsker, at I gør skyldig indførelse i regnskabet, som skal overbringes af jer i medfør af førnævnte embede. Givet i Westminster under vort private segl 8. august i vort 7. regeringsår.