1406. 14. august. Lundenæs


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at Niels, kaldet Lange Krag, på rettertinget har skødet dronning Margrete de tre gårde i Ånum, han havde fravundet fru Elisabeth, enke efter Jon Jakobsen.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub. anno domini mcdsexto uigilia assumpcionis Marie Lundanæs in placito nostro iusticiario constitutus uir discretus Nicolaus dictus Lange Krach. coram nobilibus uiris et discretis dominis Eskillo episcopo Ripensi Petro Nicolai de Agard Iohanne Nicolai de Awendsberg Erico Nicolai Iohanne Scram militibus Iohanne <L>awesson [1] Nicolao Thome Nicolao Eyson Nicolao Erichson et aliis pluribus fidedignis ipsi placito nostro presidentibus. illustrissime domine domine Margarete dei gracia regine Dacie Swecie Noruegie domine et matri nostre carissime bona uidelicet tres curias in Anwm sitas quas prius in eodem placito iusticiario de domina Elseff relict<a>[2] domini Ione Iacobi et aliis eius heredibus legaliter euicit cum omnibus et singulis suis attinenciis agris pratis pascuis piscinis aquis. siccis et humidis quocumque censeantur nomine nichil dempto. pro pleno precio ad uolitum suum iam accepto nichil inde restanti scotauit et assignauit perpetuo possidendas obligans se et heredes suos ipsi domine Margarete regine etcetera dicta bona omnia et singula appropriare et disbrigare ab inpeticione quorumcumque ♦ Datum anno die et loco supradictis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis dicto Bryms iusticiario nostro\

1. <L>awesson ] med L rettet fra H A . 2. relict<a>] relicte A .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev, hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 dagen før Marie himmelfart fremstod på vort retterting i Lundenæs den gode mand Niels, kaldet Lange Krag i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Eskil, biskop af Ribe, Peder Nielsen til Ågård, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Erik Nielsen, Jens Skram, riddere, Jens Lavesen, Niels Thomsen, Niels Eisen, Niels Eriksen og flere andre troværdige mænd, som førte forsædet på vort retterting, og skødede og overdrog til evig besiddelse til den højbårne frue fru Margrete, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige og Norge, vor kæreste frue og moder, sit gods, nemlig 3 gårde i Ånum, som han tidligere på samme retterting på lovlig vis havde retsligt afvundet fra fru Elisabeth, enke efter Jon Jakobsen, og hans øvrige arvinger tillige med alle og ethvert af dets tilliggender, marker, enge, græsgange, fiskevande, tørt og vådt, med hvilket navn det end kan nævnes uden nogen undtagelse, for fuld pris, som han allerede havde modtaget efter sit ønske og hvoraf intet stod tilbage, idet han forpligtede sig og sine arvinger til for samme fru dronning Margrete at hjemle og fritage nævnte gods, hvert og et, for påkrav fra hvem som helst. Givet ovennævnte år, dag og sted under vort rettertings segl med Jens Svendsen kaldet Brims, vor justitiar, som vidne.