1406. 14. august.


Wilhelm Egbertsen, kræmmer, får anbefalingsbrev af Danzig til Åhus angående arvegodset efter hans broder Henrik Egbertsen.

Tekst efter A:

Tekst

Wilhelmus Egbertsson institor[1] habet litteram respectus uersus Ahusen in Dacia super bona hereditaria fratris sui Hinrici Egbertsson ♦ Ipsemet fideiussit et hereditatem suam hereditatem suam posuit[2] quod sequi non <debet>[3] monicio ♦ Actum in uigilia assumpcionis Marie ccccvio.

1. institor] tilf. o. l. A. 2. hereditatem suam posuit] tilf. o. l. efter slettelse af Actum assumpcionis A. 3. <debet>] dette eller et lignende ord mangler A .

Oversættelse

Wilhelm Egbertsen, kræmmer, får anbefalingsbrev til Åhus i Danmark angående arvegodset efter hans broder Henrik Egbertsen. Han selv stillede sikkerhed og satte sin arv ind på, at der ikke skal følge påmindelse. Forhandlet dagen før Marie himmelfartsdag 1406.