1406. 4. september. Ålborg


Kong Erik 7. af Pommern erklærer, at hr. Folmer Jakobsen, ridder, på rettertinget har skødet Højstrup til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne.

Tekst efter A

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Suecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Noueritis quod sub anno domini mcd sexto sabbato proximo ante festum natiuitatis beate Marie uirginis Aleburgis in placito nostro iusticiario constitutus dominus Folmarus Iacobi miles coram nobilibus uiris et discretis dominis Boecio Arusiensi Laghone Wiburgensi episcopis Iohanne Nicolai de Awendsberg rectore placiti generalis Iucie Magno Munk Berone Swensun militibus Iacobo Thruelsun Stigoto Munk Nicolao Krabbe Iohanne Mws et aliis pluribus fidedignis in multitudine copiosa. domino Magno Munk militi ex parte et nomine illustrissime domine domine Margarete regine Dacie Suecie Noruegie etcetera domine et matris nostre carissime curiam et castrum Høgstorp Stæfnæsheret Syælandia sitam cum omnibus et singulis suis attinenciis ac eciam omnia et singula. alia bona ipsi curie adiacencia prout ipsa domina nostra domina regina Margareta/ predicta bona prius ab ipso domino Folmaro in pignere habuit cum omnibus et singulis dictorum bonorum adiacenciis et pertinenciis agris pratis pascuis siluis[1] piscaturis humidis et siccis quocumque censeantur nomine nullis demptis pro pleno precio et sufficienti pecunia ad nutum suum actu nunc perceptis nichil inde restanti scotauit ingremiauit et ad manus assignauit iure perpetuo possidenda. nichil sibi uel heredibus suis iuris proprietatis possessionis uel dominii in premissis quomodolibet reseruato obligans se et heredes suos predicte domine regine Margarete heredibus suis et successoribus uel quibus ipsa domina regina. antedicta bona dimittere uelit predicta bona curiam et castrum Høgstorp et Høgstorpfang ac omnia et singula alia bona ipsi curie ut premittitur attinencia cum omnibus et singulis ipsorum bonorum attinencium et pertinencium adiacenciis appropriare et disbrigare ab impeticione quorumcumque ♦ Datum Aleburgis anno domini millesimo quadringentesimo sexto sabbato proximo ante festum natiuitatis beate uirginis nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms iusticiario nostro\

1. siluis] herefter underprikket pascuis A .

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters, og hertug af Pommern, til alle, som ser dette brev hilsen i Herren. I skal vide, at i det Herrens år 1406 på den sidste søndag for den hellige jomfru Maries fødsels fest på vort retterting i Ålborg har hr. Folmer Jakobsen, ridder, i nærværelse af de velbyrdige mænd og gode herrer Bo af Århus, Lave af Viborg, bisper, Jens Nielsen til Aunsbjerg, landsdommer i Jylland, Mogens Munk, Bjørn Svendsen, riddere, Jakob Troelsen, Stig Munk, Niels Krabbe, Mus og mange andre troværdige mænd i stor mængde, for fuld pris og tilstrækkelige penge, som efter hans ønske nu er modtaget, idet intet er til rest deraf, til evig og retmæssig eje skødet, tilskødet og overgivet hr. Mogenss Munk, ridder, på den høje frue, fru Margrete, dronning af Danmark, Sverige og Norge og også vor kære frue og moders vegne og i hendes navn gården og borgen Højstrup i Stevns herred på Sjælland med alt og hver tilliggende og også alt og hvert gods, som hører under selve gården, sådan som vor frue, fru dronning Margrete tidligere har haft førnævnte gods i pant fra hr. Folmer selv med alle og hvert af det nævnte gods' tilføjelser og tilliggende, marker, enge, græsgange, skove, fiskevande, vådt og tørt, med hvilket navn det end kan benævnes, uden undtagelse, idet han ikke på nogen måde har forbeholdt sig eller sine arvinger nogen ejendomsret, besiddelsesret eller højhedsret over førnævnte (gods), og idet han forpligter sig og sine arvinger at hjemle og fritage førnævnte fru dronning Margrete, hendes arvinger og efterfølgere eller hvem fru dronningen selv må ønske at overdrage nævnte gods til, gården og borgen Højstrup og Højstrupfang og alt og hvert det gods, der som forud omtalt hører til denne gård, med alle og enkelte af det tilhørende og tilliggende gods' tilliggender. Givet i Ålborg i det Herrens år 1406 på den sidste søndag for den hellige jomfrus fødsels fest under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims, vor justitiar, som vidne.