1406. 5. oktober. Lundenæs


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer Danmarks krone det gods i Vig, som Torkil Myg ikke inden den fastsatte frist havde dokumenteret sin ejendomsret til.

Tekst efter A:

Tekst

Ericus dei gracia regnorum Dacie Swecie Noruegie Sclauorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis omnibus presens scriptum cernentibus salutem in domino ♦ Ex quo sub anno domini mcd sexto. sabbato proximo ante assumpcionis beate uirginis Lundenæs in placito nostro iusticiario coram nobilibus uiris dominis Eskillo episcopo Ripensi Petro Nicolai de Agard Iohanne Nicolai de Awendsberg Erico Nicolai Iohanne Scram militibus Nicolao Ericsøn Iohanne Lauessøn Lange Krach Nicolao Eysun Nicolao Thome et aliis pluribus fidedignis placito nostro presidentibus Thorkillo Myg prefixus erat secundum leges terre terminus sex septimanarum ut infra easdem in placito nostro iusticiario cum documentis munimentis et caucionibus si que uel quas super bonis Wiig et decem curiis sibi attinentibus habuisset compareret. quibus dicta bona legaliter posset defensare alioquin dicta bona in possessionem corone Dacie diuoluantur ipsis uero sex septimanis pretereuntibus et transactis dictus Thorkillus Myg uel aliquis parte sua in placito nostro iusticiario cum dictis documentis non comparuit nec iuri stare se optulit in premissis unde nos corone nostre Dacie dicta bona cum suis attinenciis adiudicamus per presentes libere possidenda inhibentes firmiter ne quis se de dictis bonis contra[1] uoluntatem nostram aliqualiter intromittat ♦ Datum Kalundeburgis anno domini mcd sexto crastino sancti Francisci nostro ad causas sub sigillo teste Iohanne Swenonis Bryms\

1. contra] herefter gennemstreget suam A.

Oversættelse

Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige og Norge, de venders og goters og hertug af Pommern, til alle der ser dette brev, hilsen i Herren. Som følge af, at der i det Herrens år 1406 på lørdagen nærmest før den hellige jomfrus himmelfart på vort retterting på Lundenæs i nærværelse af de velbyrdige mænd, de herrer Eskil, biskop af Ribe, Peder Nielsen til Ågård, Jens Nielsen til Aunsbjerg, Erik Nielsen, Jens Skram, riddere, Niels Eriksen, Jens Lavesen, Lange Krag, Niels Eisen, Niels Thomsen og flere andre troværdige mænd, som førte forsædet på vort ting i overensstemmelse med landets love var fastsat en tidsfrist på 6 uger for Torkil Myg, så at han inden for disse kunne indfinde sig på vort retterting tillige med de dokumenter, bekræftelser og forsikringer, dersom han havde nogle angående godset Vig og de 10 gårde, som ligger hertil, og med hvilke han på lovlig vis kunne forsvare nævnte godser, da nævnte godser ellers ville overgå i Danmarks krones besiddelse; men da disse 6 uger er hengået og udløbet, og hverken nævnte Torkil Myg eller nogen på hans vegne har indfundet sig på vort retterting med nævnte dokumenter og heller ikke har tilbudt sig at stå til rette i foran anførte, da tildømmer vi ved dette brev vor danske krone nævnte gods tillige med dets tilliggender, til fri besiddelse, idet vi udtrykkeligt forbyder, at nogen på nogen som helst måde befatter sig med nævnte gods imod vor vilje. Givet i Kalundborg i det Herrens år 1406, dagen efter sankt Franciscus' dag under vort rettertingssegl med Jens Svendsen Brims som vidne.