1406. 11. oktober. Skanør


Henrik Kelner og Hans Øverkamp bemyndiger Eberhard Øverkamp og Herman Enbek til på dronning Margretes vegne at modtage og kvittere for 105 læster osmundsjern fra Jens Findsson.

Tekst efter A:

Tekst

Wy Hinrik Kelner vnde Hans Øuerkamp døen witlych al den ghenen de dessen bref zeen vnde horen lesen dat wy mechtych maken Euerde Øuerkamp vnde Hermen Enbeken vp tho borende van Iessen Fynsson hůnderd last osemundes vnde vyf last øsemundes tho deme Sthockholme alse van vnser vrowen weghen Marghareten konynk Waldemars dochter van Danemarken vnde w{ae}n Iesse Fynsson heft Euerd Øuerkamp vnde Hermen {Ee}nbeken tho {ee}rer noghe betalet desse vorghescreuen hůndert last øsemund vnde vyf last so. late wy Hinrik Kelner vnde Hans Ouerkamp vorghenømt vnde vnse {ee}ruen quid ledich vnde l{oe}s vnse vrowen Marghareten konynk Woldemars dochter vnde ere eruen vnde Iessen Fynsson vnde syne eruen vor de betalynghe de Iesse Fynsson vns ghed{ae}n heft van vnser vrowen weghen der konynkynnen vnde wes Euerd Øuerkamp vnde Hermen Enbeke vorghenomt hir by doen des make wy Hinrik Kelner vnde Hans Øuerkamp vorghenomt dessen vorbenomeden Euerde vnde Hermen {wo}llen komen mechtych lykerwys oft wy sůluen dar iheghewordich weren ♦ Vnde tho eyner beteren bewysinghe zo hebbe wy ghebeden her Mangnus van Alen ridder houetman tho deme Lyntholm skonor vnde tho Valsterbode vnde Ludeken Holthůsen dat ze hebben tho eyner merer wytlycheyd ere ingheseghele by vnse ingheseghele tho eyner tůchnisse vor dessen bref ghehanghen de screuen is tho Skonor na godes bord veerteynhundert iare in deme sesten iar des m{ae}ndaghes na sunte Dyonisius daghe.

Oversættelse

Vi Henrik Kelner og Hans Øverkamp gør vitteligt for alle dem, der ser dette brev og hører det læse, at vi giver Eberhard Øverkamp og Hermen Enbek fuldmagt til fra Jens Findsson at oppebære 100 læster osmund og 5 læster osmund til Stockholm, på vegne af vor frue, Margrete, kong Valdemars af Danmarks datter, og når Jens Findsson har betalt Eberhard Øverkamp og Herman Enbek disse førnævnte 100 læster osmund og 5 læster til deres fulde tilfredshed, så lader vi, førnævnte Henrik Kelner og Hans Øverkamp og vore arvinger vor frue Margrete, kong Valdemars datter og hendes arvinger og Jens Findsson og hans arvinger kvit ledige og frie for den betaling, som Jens Findsson har udført til os på vor frue dronningens vegne, og hvad førnævnte Eberhard Øverkamp og Herman Enbeke gør i den forbindelse, dertil giver vi førnævnte Henrik Kelner og Hans Øverkamp denne førnævnte Eberhard og Herman fuldmagt, ligesom hvis vi selv var til stede der. Og til et bedre bevis så har vi bedt hr. Magnus v. Alen, ridder, høvedsmand til Lindholm, Skanør og til Falsterbo og Lydeke Holthusen om til yderligere vitterlighed at hænge deres segl ved vort segl til et vidnesbyrd på dette brev, som er skrevet i Skanør efter Guds fødsel 1400 år i det sjette år mandagen efter sankt Dionisius dag.