1406. 6. november. Lund


Dronning Margrete sender borgmestre og rådmænd i Thorn, Elbing og Danzig en kopi af sit brev til højmesteren for den tyske orden om Gotland og Visby og opfordrer dem til at deltage i de kommende forhandlinger.

Tekst efter A:

Tekst

Margareta dei gracia Waldemari Danorum regis filia\ Vr{ue}ntliche gr{ue}t to voren ♦ Wy dancken i{ue} vor i{ue}wen vr{ue}ntliken breff den ghy vns latest sanden. vnd dat ghy vnsen boden wol handelden ♦ Vnd willet weten dat wy i{ue}weme heren dem homestere n{ue} enen breff gheschre{ue}en hebben ludende alse desse inne beslotene copie inneholt. wor vmme wy bidden. dat ghy ene darane berichten vnd dar tr{ue}weliken to helpen dat vns van den zaken eyn g{oe}tlich antworde werden m{oe}ghe by dessen boden. vnd doet vnd bewiset i{ue}k in den zaken. vnde vmme Gotland vnd Wysb{ue}. alse vnse sone vnd wy i{ue} wol to louen. ♦ Vnd alse ghy willen dat wy deste v{ue}rdere vmme i{ue}wen willen doen m{oe}ghen vnd ist zake dat de here homestere wene to daghe senden wil n{ue} somerlank alse wy eme n{ue} schre{ue}en hebben. so latet io de i{ue}wen mede komen. vnde io de ghenne de der deghedinge witlich sy. vnd dar eer by wesen hebben ♦ Dar mede bevele wy i{ue} gode. ♦ V{ue}rdert dessen boden varlose to vns myt eneme g{ue}den antworde van allen zaken. ♦ Dar bewise ghy vns willen ane. ♦ Scriptum in ciuitate Lundensi anno domini mcd sexto sabbato proximo ante festum beati Martini nostro sub secreto.

Oversættelse

Margrete af Guds nåde Valdemar danernes konges datter. Venlig hilsen forudskikket. Vi takker Eder for Eders venlige brev, som I sidst sendte os, og for at I behandlede vore bude vel. Og I skal vide, at vi har skrevet et brev til Eders herre højmesteren, med den ordlyd, som denne indlagte kopi indeholder, hvorfor vi beder om, at I underretter ham derom og i troskab hjælper til, at vi i disse sager kan få et venligt svar ved dette bud, og gør og vis Eder i de sager og angående Gotland og Visby, som vor søn og vi visselig tiltror Eder. Og om I vil, at vi skal gøre meget mere for Eders skyld, og er det sådan, at hr. højmesteren vil sende nogen til mødet nu i sommer, som vi nu har skrevet til ham, så lad endelig Eders komme med, og også dem, som er vidende om forhandlingerne, og som tidligere har været til stede. Dermed befaler vi Eder i Guds vold. Lad dette bud rejse sikkert til os med et godt svar i alle sager. Bevis os Eders vilje dertil. Skrevet i staden Lund i det Herrens år 1406 lørdagen før hellig Mortens dag under vort sekret.