[1406]. Omkr. 22. december.


Johan Sveder, borger i Århus, oplader Greteke, datter af Floreke Scalle, 100 mark i Heinrich Langes arv i Munkenesgade i Rostock og 150 mark i Wismar.

Tekst efter A

Tekst

Notandum quod Iohannes Sweder ciuis in Arhusen resignauit Greteken filie Floreke Scallen c marcas in hereditate Hinrici Langen in platea monachorum penes dominum Martinum Houeman sita sibi asscripta similiter i{0,5}c <marcas>[1] in Wysmaria Floreken asscriptas quas Dytmarus Steennek sub se habet habendas et tenendas. ♦ Dreus Make et Gerardus Man sunt tutores dictas pecunias emonendi.

1. <marcas>] mgl. A.

Oversættelse

Det bør bemærkes, at Johan Sveder, borger i Århus, oplod Greteke, datter af Floreke Scalle, 100 mark i Heinrich Langes arv i Munkenesgade ved siden af hr. Martin Hofman, der var tilskrevet Floreke, ligeledes 150 mark tilskrevet Floreke i Wismar, de 150 mark, som Ditmar Steenek har i sin varetægt, at have og beholde. Dreus Make og Gerhard Man er værger, som skal påminde om nævnte penge.