[1407.] 11. januar. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger sherifferne i London at frigive skrædderen John Denmark, hvis han er arresteret.

Tekst efter Aa:

Tekst

Rex uicecomitibus Londonie/ salutem. ♦ Quia Thomas Hoggesone de Rigtona in comitatu Eboracensi Iohannes Cordwaner Willelmus Smyth et Thomas Richard de parochia sancti Botolphi extra Aldrichegate Londonie coram nobis in cancellaria nostra personaliter constituti manuceperunt pro Iohanne Denmarke taillour uidelicet quilibet eorum sub pena uiginti librarum quod ipse dampnum uel malium aliquod Iohanni Twyforde de comitatu Middlesexiensi ac Willelmo Fouler de corporibus suis non faciet nec fieri procurabit quam quidem summam quilibet manucaptorum predictorum concessit de terris et catllis suis ad opus nostrum leuari si dampnum uel malium aliquod eisdem Iohanni Twyforde et Willelmo Fouler per prefatum Iohannem Denmarke uel procuracionem suam eueniat ullo modo uobis precipimus quod cuicumque securitati pacis eisdem Iohanni Twyforde et Willelmo Fouler per prefatum Iohannem Denmarke coram uobis inueniendo supersedeatis omnino ♦ Et si ipsum Iohannem Denmarke occasione predicta ceperitis tunc ipsum a prisona qua sic detinetur si ea occasione et non alia detineatur in eadem sine dilacione deliberari faciatis per manucapcionem supradictam ♦ Teste rege apud Westmonasterium xi die ianuarii.

Oversættelse

Kongen med hilsen til sherifferne i London. Fordi Thomas Hoggson fra Bridlington i grevskabet York, John Cordwaner, William Smith og Thomas Richard fra sankt Budolfis sogn uden for Londons Aldgate personligt har givet møde i vores kancelli og i vores nærvær stillet garanti for John Denmark, skrædder, hver især under 20 punds bøde, at han ikke har forvoldt eller sørget for at forvolde korporlig skade eller andet ondt på John Twyford fra grevskabet Middlesex og William Fowler; og fordi hver og en af de førnævnte garanter har tilstået, at denne sum inddrives til vores gavn af deres jord og kvæg, hvis det på nogen måde sker, at skade eller andet ondt forvoldes på samme John Twyford og William Fowler af førnævnte John Denmark, beordrer vi jer til på enhver måde at undlade en hvilken som helst sikring af freden for samme John Twyford og William Fowler ved at skaffe (den) gennem førnævnte John Denmark i jeres nærvær. Og hvis I har grebet nævnte John Denmark på grund af førnævnte hændelse, skal I formedelst ovennævnte garanti sørge for at han frigives uden forsinkelse fra fængslet, hvor han således tilbageholdes, hvis han tilbageholdes i dette af denne grund og ikke af nogen anden. Med kongen som vidne i Westminster, 11. dag i januar.