1407. 18. januar. Westminster


Kong Henrik 4. af England pålægger William Loveney, keeper of the Great Wardrobe, at sælge al den proviant, der blev til overs efter dronning Filippas rejse, og at fordele de indkomne midler til forskellige personer, som på kongens bud havde deltaget i nævnte rejse, for deres hermed forbundne udgifter.

Tekst efter A, lakunerne udfyldt efter Aa:

Tekst

Henricus dei gracia rex Anglie et Francie et dominus Hibernie omnibus ad quos presentes littere peruenerint/ salutem. ♦ Sciatis quod nos [de fidelitate] et circumspeccione [dilecti ar]migeri nostri Willelmi Loueney custodis magne garderobe nostre plenius confidentes assignauimus ipsum Willelmum ad omnia remanencia tam uictualium [quam aliarum rerum quarumcumque pro] uiagio carissime filie nostre regine Dacie nuper emptorum et prouisorum ad opus nostrum uendendum et denarios inde prouenientes diuersis personis que in comitiua prefate filie nostre in [uiagio predicto de] mandato nostro fuerunt tam pro uiagiis suis quam pro aliis expensis necessariis inquantum dicti denarii se extendent persoluendum ♦ In cuius rei testimonium has litteras nostras fieri fecimus patentes ♦ Teste me ipso apud Westmonasterium xviii die ianuarii anno regni octauo.

Wakerus [per ipsum] regem.

Oversættelse

Henrik, af Guds nåde konge af England og Frankrig og herre til Irland hilsen til alle, hvem nærværende skrivelse måtte nå. I skal vide, at vi i tiltro til vores kære væbner og Den store Garderobes Bestyrer William Loveneys troskab og omhu har betroet den samme William Loveney til vores gavn at sælge alt, der er blevet tilovers, såvel af proviant som af alle andre ting, der var købt og skaffet til vor allerkæreste datter dronningen af Danmarks rejse og betale de heraf indkomne penge til forskellige personer, som på vores befaling har været med i vor førnævnte datters følge på den førnævnte rejse, såvel for deres rejse som for andre nødvendige udgifter, så langt som de førnævnte penge rækker. Til vidnesbyrd herom har vi foranstaltet, at dette vort brev gøres åbent. Med mig selv som vidne, Westminster, 18. januar i vor regerings 8. år.

Waker ved kongen selv.