1407. 8. februar.


På vegne af Henry, lord Scrope af Masham, aflægger Walter Slegyll, i henhold til kongeligt brev af 1407 1. februar, regnskab for Henrys deltagelse i dronning Filippas rejse til Danmark.

Tekst efter A:

Tekst

Compotus Henrici domini Lescrop de Masham de receptis et uadiis suis missi in quodam uiagio ex ordinacione consilii regis uersus partes Dacie in comitiua Philippe filie regis regine [Dacie] Norweye et Swecie anno viio per breue regis de priuato sigillo suo datum primo die februarii anno vii° thesaurario baronibus et camerariis huius scaccarii directum irrotulatum in memorandis de termino sancti Hilarii eodem anno inter breuia directa baronibus rotulo iiiito per quod breue rex mandauit prefatis thesaurario et baronibus quod debite computent cum prefato Henrico uel aliqua alia persona idonea nomine suo per sacramentum alterius eorum de dicto uiagio per ipsum Henricum facto ad partes predictas in comitiua predicte regine filie regis et de denariis regis per ipsum ob hanc causam receptis de Willelmo Loueneye thesaurario dicte filie regis pro uiagio predicto assignatis faciendo dicto Henrico debitam allocacionem de talibus uadiis diurnalibus de tempore quo extitit apud mare ad transferandum uersus partes predictas usque ad suum applicatum infra regnum Anglie qualia aliis status sui in uiagio predicto uel consimili racionabiliter allocata existunt certificando consilio regis id quod per regem in hac parte prefato Henrico per compotum suum deberi inueniatur <prefati thesaurius et camerarii Henrico solucionem habere faciant per manus> Walteri Slegyll attornati predicti Henrici sicut continetur in memorandis de termino et anno supradictis inter attornatum ex parte rememoratoris regis pro eo de huius receptis et uadiis ut infra ♦ [Idem reddit] compotum de c iiiixx. ii libris receptis de predicto Willelmo Loueney thesaurario dicte domine regine super uadiis suis pro uno quarterio anni sicut continetur in quadam indentura inde inter predictum Henricum et prefatum [Willelmum] Loueney thesaurarium dicte Philippe regine filie regis facta xx die iulii anno viio regis huius super hunc compotum liberata et eciam in quadam cedula de particulis hic in thesauro liberata ♦ Summa recepte ciiiixx. ii libre ♦ [Idem] computat in uadiis predicti Henrici baneretti proficiscendo in uiagio predicto in comitiua predicte Philippe regine uersus partes predictas uidelicet a xxvto die iulii dicto anno viimo quo die dictus Henricus uenit paratus cum familia sua ad portum maris apud Lennam ad transfretandum in uiagio predicto ex ordinacione regis supradicti usque iiiitum diem decembris [proximo] sequentem quo die arripuit de partibus predictis ad portum regis de Hulla scilicet eundo morando et redeundo per cxxxii dies ultimo die computato et non primo cclxiiii libras [re]cipientis per diem xl. solidos per predictum breue regis supra in titulo huius compoti annotatum sicut continetur in dicta cedula de particulis et sicut in huius uadiis allocantur Willelmo Herone domino de Say [eunti] in consimili uiagio regis ad partes exteras rotulo tercio rotulo compotorum ♦ Summa uadiorum cclxiiii. libre et habet superplusagium iiiixxii. libras quod quidem superplusagium certificatur consilio regis viii° die februarii anno viiio una cum breui predicto indorsato cum superplusagio predicto.

Oversættelse

Regnskab for Henry lord Scrope af Mashams modtagne beløb og lønning som udsending på en vis rejse på rådets og kongens befaling til Danmark i kongens datter Filippas, dronning af Danmark, følge i det 7. år ved kongens brev med det mindre rigssegl givet i februars første dag i det syvende år og rettet til dette skatkammers skatmester, bisiddere og klerke, indrulleret i dokumenterne fra sankt Hilarius' termin i det samme år blandt brevene rettet til baronerne i den 4. rulle. I dette brev befaler kongen førnævnte skatmester og baroner, at de på passende vis afholder regnskab med førnævnte Henry eller en eller anden anden passende person i hans navn ved deres begges ed. Regnskabet er angående den nævnte rejse, der blev foretaget af Henry selv til førnævnte land i førnævnte dronnings og kongens datters følge og ud fra kongens penge, som blev modtaget af ham på grund af denne sag fra William Loveney, skatmester for kongens nævnte datter, udpeget til at gøre forskyldt tildeling af sådanne daglig lønning til nævnte Henry fra den tid, han befandt sig ved havet til at sætte over til førnævnte land lige til hans landing (igen) i Englands rige; sådanne som regnskabsmæssigt er blevet tildelt andre af hans status på førnævnte eller lignende rejse, der skulle godkendes af kongens råd. Det, som måtte findes at skyldes til førnævnte Henry ved dennes regnskab af kongen, (skal førnævnte skatmester og klerke sørge for kommer til udbetaling til) førnævnte Henry i Walter Slegylls hænder, førnævnte Henrys stedfortræder, således som det står i dokumenterne fra ovennævnte termin og år blandt udpegelserne til stedfortrædelse på vegne af kongens remembrancer for dette.1) Om hans (Henrys) modtagne penge og lønninger, således som nedenfor, aflagde samme regnskab om 182 pund modtaget af førnævnte William Loveney, skatmester for den omtalte fru dronning angående hans lønninger for et kvartal, således som det står i en vis kopiskrivelse herom imellem førnævnte Henry og førnævnte William Loveney, skatmester for nævnte dronning Filippa, kongens datter, udstedt i julis 20. dag i denne konges 7. år, udstedt angående dette regnskab, og i et vist dokument om enkelthederne udstedt her i skatkammeret. I alt: 182 pund. Den samme afholdt regnskab i forbindelse med førnævnte Henrys løn for at drage afsted på førnævnte rejse i førnævnte dronning Filippas følge mod førnævnte land, det vil sige fra julis 25. dag i det nævnte 7. år, på hvilken dag nævnte Henry stod klar med sit tjenerskab i havnen i Lynn til at sætte over på førnævnte rejse på ovennævnte konges befaling lige indtil næstfølgende 4. dag i december, på hvilken dag han landede (efter at have rejst) fra førnævnte land i kongens havn i Hull, således til at drage afsted, at forblive og komme tilbage gennem 132 dage, idet den sidste tælles med, men ikke den første: idet han således modtager 264 pund, pr. dag 40 solidi ved kongens ovenfornævnte brev nævnt i dette regnskabs overskrift, og således som det nævnes i nævnte dokument om enkelthederne, og således som William Hero, lord af Say, der drog afsted på en lignende rejse for kongen til udlandet, blev tildelt i forbindelse med sådanne lønninger, indrulleret i regnskabernes 3. rulle. I alt lønninger for 264 pund. Og han har et tilgodehavende for 82 pund, hvilket tilgodehavende godkendes for kongens råd den 8. dag i februar i det 8. år sammen med førnævnte brev forsynet med førnævnte tilgodehavende.