1407. [Omkring 4. marts]. Lübeck


Instruktionsskrivelse til borgernes forhandlinger, bla. angående den slette danske mønt, med rådet i Lübeck.

Arkivalske oplysninger og udtog efter Die Chroniken der deutschen Städte l.l.

Tekst

.....

Item so rechtverdiget de jennen, de desse stat vorderven mit den quaden Denschen gelde unde dat Lubsch gelt uth der stat voren unde tho vure bringen, dar dusse stat grot in vornedderget is, dat vorboden is by dem hogesten; unde dat Peter Huck nene wessel in dem hus en hebbe, up dat dat gold unde sulver up de munte kamen moge, der he mede tho vorvange licht allewege und groten schaden deit; dat he des nicht mer en do by sinen ede.

.....

Oversættelse

.....

Fremdeles så døm dem, der skader denne by med de dårlige danske mønter og fører de lybske penge ud af byen og bringer tilførsel, hvorved denne by mister megen anseelse. Det er forbudt af øvrigheden; endvidere at Peter Huck ikke skal have nogen pengeveksling i sit hus, så at guldet og sølvet kan komme på mønten, dermed ligger han til last alle vegne og gør stor skade; at han ikke skal gøre det mere og aflægge ed derpå.

.....