1407. 29. april.


Lasse Hvas, væbner, erkender at have udlejet sin gård i Bejstrup til Niels Nielsen Fynbo i otte år mod en årlig afgift på tre pund korn og derefter på livstid mod en årlig afgift på seks pund korn.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Laurencius Hwas armiger salutem in domino sempiternam ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri quod recognosco me uiro discreto exhibitori presencium Nicolao Niclesson dicto Fynbo curiam meam in Hanhæreth in Bysdrop sitam quam quidam Thomas inhabitat pronunc cum omnibus et singulis suis adiacenciis uidelicet agris pratis pascuis et piscaturis nil excepto ad octo annos continuos iam immediate subsequentes racione conduccionis dimisisse per presentes tali condicione quod idem Nicolaus in predictis octo annis tria talenta annone in pensionem michi dabit de eadem et non ulterius obligans me et heredes meos ad apropriandum et ad liberandum dicto Nicolao et suis heredibus predictam curiam cum suis adiacenciis ad prenominatos octo annos pro allocucione quorumcumque hos adiecto quod transactis sepedictis octo annis idem Nicolaus Fynbo sex talenta annone racione conduccionis ad dies suos michi de eadem curia erogabit annuatim ♦ Insuper obligo me et heredes meos ad apropriandum et ad disbrigandum sepedicto Nicolao Niclesson sepedictam curiam ad dies suos donec michi satisfecerit ut premissum est ♦ In huius rei euidenciam sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum uidelicet domini Petri Martini militis et domini Andree Niclesson sacerdotis presentibus est appensum ♦ Datum anno domini m° cd°vii feria sexta ante festum beatorum apostolorum Philippi et Iacobi.

Oversættelse

Lasse Hvas, væbner, til alle, der ser dette brev, hilsen evindelig med Gud. Alle nulevende og fremtidige skal vide, at jeg anerkender, at jeg til den gode mand Niels Nielsen, kaldet Fynbo, nærværende brevviser, med dette brev har overladt min gård i Bejstrup i Han herred, som en vis Thomas nu bebor, med alle dens tilliggender, hver især, nemlig agre, enge, græsgange og fiskevande uden undtagelse i forpagtning for de otte nærmestfølgende år på det vilkår, at samme Niels i de fornævnte otte år skal give mig tre pund korn i landgilde og ikke yderligere, idet jeg forpligter mig og mine arvinger til at hjemle og fri nævnte Niels og hans arvinger den fornævnte gård med dens tilliggender og for de føromtalte otte år for tiltale fra hvemsomhelst, og der er gjort denne tilføjelse, at når de oftnævnte otte år er forløbet, så skal samme Niels Fynbo, så længe han lever, årligt udbetale mig seks pund korn for forpagtningen af samme gård. Yderligere forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og fri oftnævnte Niels Nielsen den oftnævnte gård, så længe han lever, indtil han fyldestgør mig, således som det er sagt. Til vidnesbyrd herom er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, hr. Peder Mortensen, ridder, og hr. Anders Nielsen, præst. Givet i det Herrens år 1407 fredag inden apostlene sankt Filips og sankt Jakobs dag.