1407. 1. maj.


Biskop Peder af Roskilde erklærer, at ridderen hr. Hans Podebusk har indløst det gods i Skarsholm, Bjergsted og Stokkebjerg, som han havde pantsat til ham.

Tekst efter A:

Tekst

Omnibus presens scriptum cernentibus Petrus dei gracia episcopis Roskildensis salutem in domino sempiternam. ♦ Nouerint uniuersi presentes et futuri nobilem uirum dominum Iohannem de Podbusch militem quedam bona in Skarsholm et bona in Bierstwet et Stokkæberg nobis alias pro quadam summa pecunie impignerata prout in litteris[a] apertis super huiusmodi confectis plenius continetur integraliter redemisse ♦ Igitur sibi predicta bona omnia et singula cum suis pertinenciis cum omni iure quod nobis in ipsis competebat libere resignamus ♦ In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini millesimo cd° septimo die apostolorum Philippi et Iakobi.

a. litteris] kendes ikke.

Oversættelse

Peder, af Guds nåde biskop af Roskilde, til alle, som ser dette brev, evig hilsen i Herren. Alle nulevende og fremtidige mennesker skal vide, at den velbyrdige mand, hr. Hans Podebusk, ridder, fuldt ud har indløst noget gods i Skarsholm og gods i Bjergsted og Stokkebjerg, som ved anden lejlighed var pantsat til os for en vis sum penge, således som de åbne breve, der er udstedt herom, udførligere udviser. Altså overlader vi ham frivilligt førnævnte gods, alt og et, med dets tilliggende tillige med al ret, som tilkom os over dem. Til vidnesbyrd om dette er vort segl hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1407 på apostlene Philips og Jacobs dag.