1407. Efter 15. maj. Lübeck


Reces af hansedagen i Lübeck.

Udtog efter Hanserec.:

Tekst

Anno domini 1407 in festo penthecostes nuncii consulares ciuitatum de hansa infrascriptarum Lubeke ad placita constituti..... pertractauerunt negocia infrascripta.

<1-14> .....

<15> ..... Unde de copmanne to Brugge in Vlandern sal ok puntgelt upboren van den, de dar kamen unde nene breve bringen, dat se vorpundet hebbet, unde van den, de van dar segelen westwart adder in Norwegen, Sweden edder in Denemarkt edder anders wor to steden, de nicht in der hense synt .....

<16-21> .....

<22> Item her Iordan Pleskowen is bevolen, to sprekende mit der vrouwen koniginne van Denemarkten umme de munte alse oft se den hamer nedder leggen wolde.

<23> Ok is em bevolen mit er unde den anderen steden de dar hen kamende werden to sprekende umme mancherhande gebreke de deme kopmanne schen in eren riken unde sunderges umme den zeevunt, dar umme de stede ok ere breve an se gesant hebben.

<24-25> .....

<26> a-b) ..... c) Vortmer um de zeedrifte in Denemarkessiden: dit is her Iorden Plescowen bevalen, mid der vrowen koninghinnen dar umme to sprekende, alse vor screven is. Ok hebben de stede ere breve dar umme screven. d-n) .....

Oversættelse

I det Herrens 1407 i påsken forhandlede udsendinge, rådmændene fra de nedenfor skrevne byer i Hansaen, fremmødte til dagen i Lübeck, disse sager:

<1-14> .....

<15> Og købmanden i Brügge i Flandern skal også oppebære pundtold fra dem, der kom dertil og ikke har nogen breve på, at de har betalt, og fra dem, der sejler derfra mod vest eller til Norge, Sverige eller til Danmark eller andetsteds til stæder, som ikke er i hanseforbundet.

<16-21> .....

<22> Fremdeles er det befalet hr. Jordan Pleskow at tale med fru dronningen af Danmark angående mønten, nemlig om hun ville nedlægge mønthammeren.

<23> Det er også befalet ham at tale med hende og de andre stæder, som kommer derhen angående mange slags skader, som er sket købmanden i hendes riger og i særdeleshed om strandingsgodset, om hvilket stæderne også har sendt deres breve til hende.

<24-25> .....

<26> a-b) c) Fremdeles om det, der driver ind fra havet på Danmarks side. Om det er det befalet hr. Jordan Pleskow at tale med dronningen, som det er skrevet ovenfor. Endvidere har stæderne skrevet deres breve derom. d-n)