1407. 29. juni. Sjællands landsting


Landstingsvidne om Peder Grubbes skifte med hr. Erik Bydelsbak.

Tekst efter Aa:

Tekst

Vii Iens Gørstingh lantzdommere i Siælandh prouest Cristiern i Roskilde Per Nielson i Velderop riddher Hans Iæpsøn i Sanby væpnære ther kallis Skyttæ Hans Glarmesther forsyns man till spydell i Ringstæde Iens Iacobson Per Alfast bymen i sammæ steth helsæ alle som see eller høre læsæ thette breff kierlighæ meth wor herræ ♦ Vii forde willæ thet kungiøre ath wndher wors herris aar mcd po thet sywndhæ then onsdagh nest effther sancti Iohannis baptiste dagh for oss forde poo worth Siælantzfare lantztingh ok andhræ flere gothæ men som tha søkthæ forde lantztingh næruærendis ath haffvæ væreth hørth ok seeth ok tha vore skyckæde ii welbornæ mæn som wor Per Grwbbæ ther bodhæ i Wetskiølliæ ok her Erik Bydelsbagh ♦ Tha then sammæ tidh po forde lantztingh forde Per Grwbbæ lodh forde her Erik Bydelsbagh ok hans arffwingæ ledigæ løsæ ok quitthæ ok stadeligæ orsaghæ for alle skifftæ the i mellom till then dag haffth hadhæ tha loth forde Per Grwbbæ forde her Erik stadelighæ orsaghæ ♦ Hwilket wii hørdhæ ok sowæ thet witnæ wii forde meth wore intzseglæ ♦ Giffwet aar dagh ok steth som fore screffwet stor.

Oversættelse

Vi Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland, provst Kristian i Roskilde, Peder Nielsen af Vollerup, ridder, Jens Jakobsen af Sandby, der kaldes Skytte, væbner, Hans Glarmester, forstander for hospitalet i Ringsted, Jens Jakobsen, Peder Alfast, bymænd sammesteds hilser alle, der ser dette brev eller hører det læse, kærligt med vor Herre. Vi fornævnte vil bekendtgøre, at i det Herrens år 1407 onsdagen næst efter sankt Johannes døberens dag var vi og flere andre gode mænd, der da søgte landstinget, til stede på Sjællands landsting og hørte og så, at der fremmødte to velbyrdige mænd, nemlig Peder Grubbe af Vedskølle og hr. Erik Bydelsbak. Fornævnte Peder Grubbe kvitterede på samme tid på nævnte landsting nævnte hr. Erik Bydelsbak og hans arvinger helt og holdent og lod dem være ganske uden ansvar for ethvert skifte, der havde været mellem dem indtil denne dag, og fornævnte Peder Grubbe kvitterede nævnte hr. Erik fuldstændigt. Hvilket vi hørte og så, og det bevidner vi fornævnte med vore segl. Givet år, dag og sted som foran skrevet.